Partnerskabsaftale - effektivt, formaliseret samarbejde

Virksomheder, der sætter fokus på rummelighed og udviser socialt engagement, har mulighed for at formalisere samarbejdet med jobcentret via en partnerskabsaftale.

Aftalen udformes med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og muligheder og kan eksempelvis have fokus på håndtering af sygefravær eller integration af nye medarbejdere - evt. med tilkoblede vejlednings- og opkvalificeringsforløb samt tilknytning af mentor.

Det overordnede formål er at sikre en hurtig opfølgning og dynamisk dialog mellem den enkelte virksomhed og jobcentret. Partnerskabsaftalen beskriver typisk rammerne for, hvordan borger, virksomhed og jobcenter samarbejder for at få borgeren i arbejde. Aftalen indeholder også navne på de kontaktpersoner i hhv. virksomheden og jobcentret, der kan involveres ved forskellige opgaver.

Virksomheden kan få tilskud til eventuelle vejlednings-/opkvalificeringsforløb, mentorudgifter samt til administrative udgifter, hvis det er aftalt på forhånd. Hør mere i jobcentret.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Tættere kontakt til jobcentret og hurtigere hjælp i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere eller ved behov for ny arbejdskraft. 
  • Fokus på rummelighed skaber bedre image og større tryghed blandt medarbejdere. 

EKSEMPEL

En traditionsrig produktionsvirksomhed omlægger produktionsprocessen og oplever herefter en markant øgning i det samlede sygefravær. Virksomheden kontakter jobcentret og der indgås en partnerskabsaftale med det hovedformål at fokusere på nedbringelse af sygefravær og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Virksomheden udformer en sygefraværspolitik, og jobcentret er med til at indføre rundbordssamtaler i virksomheden. 

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret, hvis din virksomhed ønsker at etablere en partnerskabsaftale. 

SE OGSÅ