Ordblindeundervisning - OBU

De fleste job kræver basale læse- og skrivefærdigheder, så hvis du er ordblind kan du forbedre dine muligheder for at finde og klare et job, hvis du deltager i ordblindeundervisning.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Ordblindeundervisning er for dig, der er over 25 år, og ønsker at forbedre dine læse og skrive kompetencer i og uden for arbejde. Du får redskaber og strategier til at klare dig bedre i job, der kræver, at du kan læse og skrive.

Undervisningen foregår typisk på hold med maksimalt seks deltagere og tilrettelægges, så du bliver bedre til at læse, skrive og forstå tekster. Derudover får du også færdigheder i at bruge forskellige redskaber og it-hjælpemidler som fx talegenkendelse og tekstscannere. Alt sammen så du lettere kan klare dig i situationer, der kræver skriftlighed.

Der er ikke fastlagt timetal og forløbene kan være korte og fx fokusere på et enkelt it-værktøj, eller være længere og kombinere mere traditionel undervisning med introduktion til nye værktøjer

BETINGELSER OG ØKONOMI

For at deltage i ordblindeundervisningen får du en snak med ordblindevejlederen omkring, hvad de kan hjælpe med. Du skal have en test for ordblindhed på det lokale VUC. Ordblindetesten bygger på viden om de specifikke læse- og stavevanskeligheder, der karakteriserer ordblindhed og giver en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed. 

Økonomi

  • Undervisning, materialer og hjælpemidler, som er nødvendige for undervisningen er gratis.

SÅDAN GØR DU

Kontakt dit lokale voksenuddannelsescenter (VUC) og hør nærmere om dine muligheder for at blive testet for ordblindhed og modtage undervisning, der styrker dine læse- og skrivefærdigheder. Find dit lokale VUC på www.vuc.dk/kort