Uddannelsespålæg

Et uddannelsespålæg med en tilhørende uddannelsesplan angiver, hvordan du hurtigst muligt søger og starter på en uddannelse.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Hvis du som ledig er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, vil du få et uddannelsespålæg og en uddannelsesplan. Det betyder, at du med vejledning fra jobcentret skal søge og starte på en uddannelse hurtigst muligt.

BETINGELSER - JOBPLAN

Din jobplan skal så vidt muligt rettes mod brancher, hvor der er behov for arbejdskraft, og den skal angive:

 • Dine beskæftigelsesmål 
 • Hvilke relevante beskæftigelsestilbud (fx virksomhedspraktik, job med løntilskud, opkvalificerings- eller afklaringsforløb mv.), du skal gennemføre 
 • Hvis du har andre problemer end ledighed, skal det også anføres, hvilke andre aktiviteter der kan bidrage til at stabilisere din fysiske, psykiske og sociale situation, så du kommer tættere på arbejdsmarkedet 
 • Hvis du er revalidend, skal jobplanen desuden angive dine muligheder for at blive optaget på en uddannelse og for endelig erhvervsmæssig placering 
 • Hvis virksomhedsrevalidering indgår, skal virksomhedens rolle og jobcenterets støtte under forløbet også beskrives 
 • Du skal kvittere for din jobplan på jobnet.dk, og du er forpligtet til at overholde den 
 • Din jobplan kan kun ændres efter aftale med jobcentret 
 • Som dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager (uden andre problemer end ledighed) skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er i gang med aktiviteterne i din jobplan

BETINGELSER - UDDANNELSESPÅLÆG OG UDDANNELSESPLAN

Når du modtager et uddannelsespålæg og en uddannelsesplan gælder følgende betingelser:

 • Du får afklarende vejledningssamtaler og skal samarbejde med jobcentret om at komme i gang med en uddannelse hurtigst muligt 
 • Du skal være realistisk omkring dine uddannelsesønsker 
 • Du skal deltage i tilbud, der kan hjælpe dig hurtigere i gang med en uddannelse – fx kortere praktikforløb på en virksomhed eller på en uddannelse 
 • Senest en måned efter du har henvendt dig på jobcentret, har du ret og pligt til at deltage i tilbud, som får dig tættere på uddannelse

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om dine muligheder, pligter og rettigheder i forhold til jobplan og uddannelsespålæg.