Praktik og ansættelser med tilskud - udvid mulighederne for at finde medarbejdere

I dialog med din virksomhed afdækker vores virksomhedskonsulent jeres muligheder for at give plads til ledige, der umiddelbart står lidt længere fra arbejdsmarkedet.

Med virksomhedspraktik (uden lønudgift) kan I give en ledig mulighed for at styrke sine kompetencer og sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig får I Iøst konkrete opgaver og møder en potentiel ny medarbejder.

Med løntilskud får I mulighed for at oplære en ny medarbejder i en begrænset periode og afprøve samarbejdet i praksis før en ordinær ansættelse.

Med fleksjob kan I give en ledig med nedsat arbejdsevne mulighed for at give sit bidrag på arbejdsmarkedet. Samtidig får I løst mange af de opgaver, I ellers kan have svært ved at nå.

Se øvrige muligheder i menuen til venstre.

Detaljer

Fold alle ud

UDSØGNING, IVÆRKSÆTTELSE OG OPFØLGNING

Typisk vil vi opsøge din virksomhed med et tilbud om et støttet forløb for en konkret kandidat. Men på baggrund af jeres ønsker kan vi også finde og screene relevante profiler for motivation, faglige og personlige kvalifikationer, og sende de bedste kandidater videre til din virksomhed.

Inden opstart afstemmer vi altid forventningerne til forløbet eller ansættelsen, så både virksomhed og medarbejder har et tydeligt billede af formålet og får maksimalt udbytte. Ved behov kan vi iværksætte kort opkvalificering før eller sideløbende med virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Vi kan også hjælpe med: 

  • at præsentere cv-profiler på møde
  • at præsentere kandidater på møde
  • at beskrive den lediges udviklingsmuligheder, barrierer og udfordringer på møde - inden opstart af praktik og løntilskud.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for praktik og ansættelser med tilskud.