Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Med en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) kan du bruge din erhvervserfaring og eventuelt tidligere uddannelse til at tage en af over 100 faglærte uddannelser - som hovedregel på kortere tid end ved en normal erhvervsuddannelse. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

For optagelse på en EUV skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal være over 25 år 
  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende undervisning med en karakter i afgangsprøven i dansk og matematik på minimum 02*

Som opstart på en EUV vil erhvervsskolen vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Skolen foretager en såkaldt realkompetencevurdering og fastlægger på den baggrund dit konkrete uddannelsesforløb. 


* Opfylder du ikke karakterkravet, kan du opkvalificere dit niveau i dansk og matematik på VUC. Hvis du indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, så du har en praktikplads, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse og skal ikke opfylde karakterkravet på 02 i dansk og matematik. Du skal heller ikke opfylde karakterkravet, hvis du har to års relevant erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du søger optagelse på.

ØKONOMI

Som ledig er det dit behov for praktik under uddannelsen, der afgør, om du enten kan opnå elevløn eller søge SU.

Hvis skolen vurderer, at du har mindst to års relevant erhvervserfaring og derfor kan gennemføre en euv uden praktik, kan du søge SU. Hvis skolen vurderer, at din uddannelse skal bestå af både skoleperioder og praktik, kan du – hvis du har en praktikplads - opnå elevløn fra praktikstedet, og virksomheden vil få euv-refusion på op til 110 pct. af højeste dagpengesats, når du er på skole. Finder du ikke et praktiksted, kan du søge SU til grundforløbet og skolepraktikydelse til hele hovedforløbet.

Der kan også være mulighed for, at du - efter aftale med kommunen - kan tage en erhvervsuddannelse med dagpenge (se også ”Uddannelsesløft”) eller på kontanthjælp - gennem den aktive beskæftigelsesindsats. Hør nærmere i jobcentret. 

SÅDAN GØR DU

Vil du i gang med en EUV, kan du henvende dig til den erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen. Skolen kan oplyse om, hvornår uddannelsen starter, og vejlede dig om praktiske forhold i forbindelse med kompetencevurdering mv. Du kan også henvende dig i jobcentret, hos din a-kasse eller eVejledning og få yderlige vejledning samt drøfte dine muligheder for at blive faglært med EUV.

Tilmelding til uddannelsen foregår via www.optagelse.dk.

Læs mere om uddannelserne på www.ug.dk

SE OGSÅ