VITAS

Med Vitas er det nemmere at anmode om oprettelse af løntilskudsstillinger, praktikforløb, nytteindsats, IGU, voksenlærlingeforløb, jobrotation, fleksjob, mentorordning, hjælpemidler og personlig assistance i din virksomhed*. VITAS erstatter udvekslingen af de kendte papirblanketter i en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret. VITAS er obligatorisk at benytte for alle arbejdsgivere. 


Når du starter en ny ansøgning i VITAS, bliver du hjulpet igennem hele processen. De oplysninger om din virksomhed, der kan trækkes fra eksterne registre udfyldes i forvejen, og du bliver advaret, hvis dine oplysninger giver belæg for en afvisning af jobcentret. Det samme sker, hvis oplysningerne kræver nærmere redegørelse eller skøn af en jobcentermedarbejder, inden der kan træffes en afgørelse.

Når du har udfyldt ansøgningen skal den godkendes af en medarbejderrepræsentant i din virksomhed inden den sendes til jobcentret. VITAS understøtter flere måder hvorpå man kan få medarbejderrepræsentantens underskift tilknyttet ansøgningen.

VITAS samler alle dine ansøgninger, bevillinger, forlængelser og ophør ét sted. På denne måde har du altid overblik over igangværende og afsluttede sager, og du kan følge op på alle dine sager om løntilskud, praktikforløb, nytteindsats, IGU eller voksenlærlingeforløb i VITAS. Du kan også altid se, om der er beskeder eller notifikationer angående din ansøgning, du skal tage stilling til. Hver gang der sker noget nyt i din sag, vil du også få besked på mail om, hvad du skal gøre.


SÅDAN GØR DU
Log på Vitas på: vitas.bm.dk/Start/Index. VITAS er som udgangspunkt en selvbetjeningsløsning (se vejledninger på sitet), men hvis din virksomhed har problemer med en ansøgning, er der hjælp at hente hos jobcentret, som via en supportfunktion i VITAS har mulighed for at handle på vegne af din virksomhed. Du vil i ansøgningen altid blive oplyst, hvilket jobcenter du skal henvende dig til for hjælp.

Hvis du har spørgsmål af mere teknisk karakter, kan du kontakte Landssupporten på telefon: 7025 8925 (8-12 på hverdage) eller skrive til: amportalen@star.dk 

 

* Ansøgning om mentorordning, hjælpemidler og personlig assistance er ikke digitaliseret på samme måde som de kendte ordninger i VITAS (fx virksomhedspraktik). Der er alene udviklet et bevillingsmodul, som jobcentermedarbejder skal bruge, når der oprettes en bevilling. Ansøgning om mentorordning, hjælpemidler eller personlig assistance skal derfor ske i samarbejde med jobcentret.