Sygedagpenge - forløb og opfølgning

Når du ved din sygemelding oplyser, at du forventer at være sygemeldt i mere end otte uger, har dit jobcenter pligt til at følge op på din sygemelding senest otte uger fra din første sygedag. Sammen skal I lægge en plan for, hvordan du kan fastholde dit job eller igen komme til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Detaljer

Fold alle ud

FORLØBET

Inden opfølgningssamtalen i jobcentret er det et krav, at du skal konsultere din egen læge med henblik på at få udarbejdet ”attest til sygedagpengeopfølgning”. I denne attest vurderer lægen din sygdom i forhold til at arbejde, dine muligheder for at arbejde med skånehensyn samt angiver et tidspunkt for, hvornår du kan forvente at genoptage arbejdet / stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du er sygemeldt fra et arbejde, har din arbejdsgiver ved anmeldelsen af fraværet også fået mulighed for at svare på tre spørgsmål om din sygdom, som kan lette jobcentrets opfølgning. 

OPFØLGNINGSSAMTALE I JOBCENTRET

På baggrund af oplysningerne fra dig selv, din arbejdsgiver og din læge, indkalder jobcentret dig til en opfølgningssamtale* senest otte uger fra din første fraværsdag. Her skal I sammen lægge en plan for, hvordan du hurtigst kan komme tilbage i arbejde / eller igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Måske kan du starte på nedsat tid med en delvis raskmelding, eller måske er der behov for en aktivitet internt i jobcentret eller hos anden aktør. Inden samtalen kan det være en fordel at gøre dig dine egne tanker omkring, hvordan du hurtigst kan komme tilbage i jobbet / stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Samtalen skal munde ud i en plan om dit videre forløb, og jobcentret vil herefter følge op på dit sygeforløb hver 4. uge. Det er vigtigt, at du er så åben omkring din situation som muligt og aktivt tager del i at finde de løsninger, der kan få dig tilbage i arbejde.

* Standby-ordning: Sygemeldte, der har en alvorlig sygdom (fx kræft eller svært hjertesvigt), som gør det uhensigtsmæssigt eller umuligt at være i kontakt med kommunen, behøver hverken at have samtaler eller deltage i tilbud. Efter de første seks måneder kan du som sygemeldt vælge, om opfølgningen skal ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt.

REVURDERING EFTER FEM MÅNEDER

I følge sygedagpengeloven skal alle sygedagpengesager revurderes efter fem måneder. Hvis jobcentret ikke kan forlænge dine sygedagpenge efter de gældende regler, vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse / nedsat refusion til din arbejdsgiver. Derfor skal du sammen med jobcentret bruge tiden fornuftigt og hurtigst muligt komme i gang med at finde holdbare løsninger, der kan fastholde dig i jobbet eller igen få dig til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

BETINGELSER

Alle har pligt til at deltage i jobcentrets sygedagpengeopfølgning*. Det kan have økonomiske konsekvenser for dig selv eller din arbejdsgiver, hvis du ikke deltager. 


* Standby-ordning: Sygemeldte, der har en alvorlig sygdom (fx kræft eller svært hjertesvigt), som gør det uhensigtsmæssigt eller umuligt at være i kontakt med kommunen, behøver hverken at have samtaler eller deltage i tilbud. Efter de første seks måneder kan du som sygemeldt vælge, om opfølgningen skal ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt.

ØKONOMI

Hvis du normalt får løn under sygdom, vil din arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion fra kommunen efter de første 30 kalenderdage af din sygemelding.
Hvis du ikke får løn under sygdom, vil du selv modtage sygedagpenge fra kommunen. 

SÅDAN GØR DU

Når du sygemelder dig hos din a-kasse eller din arbejdsgiver, får kommunen automatisk besked og sender dig herefter et oplysningsskema, hvor du skal angive, hvor lang tid du forventer at være sygemeldt. Hvis du oplyser, at du forventer at være sygemeldt mere end otte uger, vil jobcentret sende dig et brev med en anmodning om at konsultere din egen læge og herefter indkalde dig til en opfølgningssamtale i jobcentret.

Fast track - hurtig opfølgning
Husk, at du inden for de første fem ugers fravær også har mulighed for at anmode jobcentret om Fast track behandling af din sygemelding (opfølgning efter maksimalt to uger). Det kan være en god ide, hvis du allerede på et tidligt tidspunkt kan se, at du står foran en svær og / eller langvarig sygemelding. Kontakt jobcentret eller bed din arbejdsgiver om at anmode om Fast track ved anmeldelsen af dit fravær.

Raskmelding
Når du igen er klar til at arbejde / stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver / a-kasse og i jobcentret. Hvis du er ledig og ikke forsikret i en a-kasse, skal du raskmelde dig i jobcentret.