Kontanthjælp og uddannelseshjælp - ophør, nedsættelse og tilbagebetaling

Hvis du ikke opfylder de krav, der følger med det at modtage kontant- eller uddannelseshjælp, kan du risikere at din ydelse stopper, bliver nedsat eller skal tilbagebetales.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Risikoen for ophør, nedsættelse eller tilbagebetaling gælder for alle, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp. 

BETINGELSER

Nedsættelse, ophør eller tilbagebetaling af din kontant-/ uddannelseshjælp kan træde i kraft, hvis du:

  • mod bedre vidende uberettiget har modtaget din ydelse 
  • uden rimelig grund udebliver fra din aktivering 
  • undlader at aktivere dit cv på jobnet.dk efter reglerne 
  • uden rimelig grund ophører med dit arbejde 
  • uden rimelig grund ikke tager et arbejde, du er henvist til 
  • undlader at melde dig syg, hvis du udebliver fra møder med jobcentret eller fra jobsamtale med en virksomhed 
  • uden rimelig grund ophører på en uddannelse, du er blevet pålagt

Du har også pligt til at:

  • informere jobcentret, hvis der sker ændringer i dine forhold, der eventuelt har betydning for, om din kontanthjælp/uddannelseshjælp skal justeres 
  • deltage i en rådighedsvurdering, hvis du to gange har meldt dig syg i forbindelse med indkaldelser. Herefter vil din rådighed blive vurderet ved hver sygemelding 
  • informere jobcentret, hvis du ikke længere står fuldt til rådighed for et arbejde, hvis du ændrer din jobsøgningsmetode, eller hvis du afslår tilbud om job eller aktivt tilbud eller ophører med deltagelse i disse

ØKONOMI

Din kontanthjælp/uddannelseshjælp kan nedsættes med mellem 600 kr. og 2.250 kr., hver gang du udebliver fra - eller afviser - et jobtilbud, uddannelse eller samtale i jobcentret. Hjælpen kan også helt ophøre. Beløbet og sanktionen afhænger af din situation og nuværende ydelse. 

MERE INFORMATION

Kontakt jobcentret for mere information om reglerne for ophør, nedsættelse og tilbagebetaling af kontanthjælp/ uddannelseshjælp hos kommunen.