FVU - Forberedende voksenundervisning

Omkring hver 5. dansker har svært ved at læse, skrive eller regne. FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, skrive- og regnekundskaber. Formålet er at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller erhvervsuddannelse for voksne (EUV). FVU kan fx indgå som jobrotation, hvis det er som forberedende undervisning i forhold til en erhvervsuddannelse for voksne.

FVU-undervisningen er inddelt i forskellige trin, hvor det højeste trin modsvarer folkeskolens afgangsniveau. Undervisningen varer op til 80 timer. Alle trin kan afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis og kan både foregå på en uddannelsesinstitution eller i virksomheden.

Der kan bevilges Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til medarbejderen i undervisningsperioden, hvis det drejer sig om ansatte, som er ufaglærte eller ikke har en uddannelse, der er højere end erhvervsakademisk niveau. Derudover omfatter FVU-tilbuddet (undtagen engelsk og it) nu også ledige, der har brug for at forbedre de basale færdigheder.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

Mulighed for at opkvalificere bogligt svage medarbejdere, så de kan tage relevant efteruddannelse.

EKSEMPEL

En lagermedarbejder i en produktionsvirksomhed ønsker at uddanne sig til truckfører. Medarbejderen har imidlertid kun et uddannelsesniveau, der svarer til 7. klasse og vil derfor få svært ved at klare de skriftlige dele af truckføreruddannelsen. Medarbejderen tilbydes derfor FVU og kan efter et forløb på 6 uger melde sig klar til at tage truckføreruddannelsen.

SÅDAN GØR DU

Kontakt uddannelsesstedet for at høre mere om mulighederne for forberedende voksenundervisning.

For yderligere information kan du søge oplysninger på www.ug.dk

SE OGSÅ