Voksenlærling med tilskud

Med voksenlærlingeordningen kan du slå to fluer med ét smæk og tage en faglært uddannelse, mens du er i lønnet ansættelsesforhold. Det ruster dig bedre til fremtidens arbejdsmarked. Mange virksomheder vil gerne tage voksne lærlinge, da de får en mere erfaren og moden medarbejder, og i mange tilfælde kan virksomheden få tilskud til din løn. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du skal være over 25 år og opfylde ét af disse krav for at starte en voksenlærlingeuddannelse med tilskud på 30 kr. eller 45 kr. pr. time til din løn:

  • Du er ikke-faglært dagpenge-, kontanthjælps- eller uddannelseshjælpmodtager.
  • Du er dagpenge-, kontanthjælps- eller uddannelseshjælpmodtager og har en faglært uddannelse, som du dog ikke har brugt i de sidste fem år. 
  • Du er dagpenge-, kontanthjælps- eller uddannelseshjælpmodtager og har en faglært uddannelse og været ledig i mere end 6 måneder.
  • Du er i beskæftigelse men ikke-faglært.

 

BETINGELSER OG ØKONOMI

Du modtager almindelig voksenlærlingeløn efter fagets overenskomst under uddannelsen. Der gives tilskud på 45 kr. pr. time til din arbejdsgiver i hele uddannelsesperioden og til alle erhvervsuddannelser, hvis du er ledig og ved opstarten:

  • er ikke-faglært eller har en forældet faglært uddannelse.

Der gives tilskud på 30 kr. pr. time* til din arbejdsgiver i op til to år fra uddannelsens start, hvis:

  • du er i arbejde og ikke er faglært.

Lønrefusion til arbejdsgiver fra AUB ved skoleophold vil i 2024 være 2,75% højere for lærlinge i ordinære aftaler, kombinations-, rest- eller ny-mesterlæreaftaler.

* Tilskuddet er betinget af, at ansættelsen er inden for et område med mangel på arbejdskraft. Find den landsdækkende positivliste på www.star.dk

SÅDAN GØR DU

  1. Først skal du finde ud af, hvilken erhvervsuddannelse du gerne vil tage. Du kan læse mere om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
  2. Derefter skal du finde en virksomhed, der vil tilbyde dig en praktikplads som voksenlærling. Sammen skal I kontakte den relevante erhvervsskole og lave en uddannelsesaftale for hele uddannelsesperioden. Gennem uddannelsen skifter du mellem praktisk arbejde i virksomheden og periode med skoleundervisning.
  3. Senest 30 dage efter, at du og din arbejdsgiver har skrevet under på uddannelsesaftalen, skal din arbejdsgiver indsende ansøgning om tilskud til en voksenlærling via ansøgningsportalen www.vitas.bm.dk. Hvis du er ikke-faglært og i beskæftigelse skal din uddannelse stå på positivlisten for at din arbejdsgiver kan få tilskud. Listen opdateres to gange om året. Se den her.