Fraværs- og fastholdelsespolitik - stærkere håndtering af medarbejderes fravær

Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom.

Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør tilpasses virksomhedens lokale forhold, men vil typisk indeholde mål for indsatsen for at nedbringe fraværet og beskrivelse af de anvendte metoder og tilbud, eksempelvis: Forebyggelsestiltag, sygefraværssamtaler, trivselssamtaler, samt lokale aftaler om job på særlige vilkår på baggrund af de sociale kapitler i overenskomsterne.

Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør også angive retningslinier for, hvordan og hvornår de enkelte metoder og tilbud tages i brug. 

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Sikrer hurtig indsats ved sygefravær. 
  • Ensartet tilgang til arbejdet med at nedbringe sygefravær og fastholde sygemeldte medarbejdere. 
  • Større velfærd på arbejdspladsen og tryghed blandt medarbejdere, der rammes af længerevarende / alvorlig sygdom. 

EKSEMPEL

En produktionsvirksomhed oplever stigende sygefravær og nedsætter derfor en gruppe med medarbejdere fra alle niveauer i virksomheden, som udarbejder en fraværs- og fastholdelsespolitik. Gruppen søger vejledning i jobcentret om mulighederne for at nedbringe sygefravær: Tidlig indsats, delvis rask- og sygemelding, rundbordssamtaler, mulighedserklæring, afprøvning i nye jobfunktioner mm. Efter en indkøringsperiode på et år, hvor politikken justeres i takt med erfaringerne, oplever virksomheden øget trivsel og et mærkbart fald i sygefraværet.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om udarbejdelse af en fraværs- og fastholdelsespolitik.

Få mere viden og inspiration til arbejdet med sygefraværspolitikker på:
www.virk.dk

Eller kontakt Arbejdstilsynets Callcenter, der kan vejlede om virksomhedens arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø på tlf.: 7012 1288