VEU - Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse

VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Godtgørelsen gælder alle medarbejdere, der højst har erhvervsuddannelsesniveau.

Virksomheder kan efter nærmere bestemte regler også få VEU-godtgørelse i relation til medarbejdere, der ikke har brugt deres videregå- ende uddannelse de seneste fem år eller mere.

VEU-godtgørelse kan gives til ansøgeren eller udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til sine ansatte, mens de er under uddannelse. VEU-godtgørelsen udgør 4.700 kr. pr. uge (2024 sats) for fuldtidsundervisning. Deltager medarbejderen i deltidsundervisning nedskrives godtgørelsen forholdsmæssigt. 

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Virksomheden får mulighed for at efteruddanne medarbejdere med økonomisk kompensation. 
  • Giver de kortuddannede medarbejdere chancen for at udvikle deres kompetencer og styrke deres position i virksomheden.

EKSEMPEL

En engrosvirksomhed har netop fået etableret en ny webshop på sin hjemmeside, som skal kobles sammen med en ny edb-lagerstyring. Virksomheden har flere ufaglærte lagerassistenter, som derfor får tilbudt et 5 dages AMU kursus i edb-lagerstyring med e-handel. Virksomheden udbetaler sædvanlig løn under medarbejdernes uddannelse og modtager VEU-godtgørelse som refusion.

SÅDAN GØR DU

Kontakt uddannelsesstedet og hør nærmere om muligheden for VEU. Du kan finde mere information om VEU og betingelser for at modtage godtgørelsen her:
• www.veug.dk (alle ansøgningsblanketter og links til digital ansøgning)
• www.efteruddannelse.dk
• www.ug.dk
 

SE OGSÅ