Sporskifte - få økonomisk støtte til at finde nye veje for medarbejdere, der er - eller risikerer at blive - slidt ned

Støtte til sporskifte er en puljeordning for private og offentlige virksomheder i de særligt nedslidningstruede brancher (se nedenfor). Med sporskifteordningen kan I få økonomisk støtte til at finde nye holdbare veje for medarbejdere, der er - eller risikerer at blive - nedslidte på grund af af fysisk eller psykisk belastende arbejde. Støtten kan fx bruges til at give medarbejdere:

  • Beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring (1-5 dage)
  • Erhvervsrettet efteruddannelse i op til otte uger (40 kursusdage)
  • Praktikophold i en anden virksomhed (1-4 uger dog maks. halvdelen af hele sporskiftepakken).

Det væsentligste er, at støtten bidrager til, at medarbejderen kan fortsætte sit arbejdsliv - enten på sin nuværende arbejdsplads eller i en ny virksomhed. Den konkrete ”Sporskiftepakke” skal kunne gennemføres inden for en periode på 12 måneder. Med en sporskiftepakke kan I få dækket lønudgifter på op til 260 kr. pr. time (samt en rimelig andel til administration efter konkret vurdering), mens medarbejderen får vejledning/afklaring, en erhvervsrettet efteruddannelse eller er i praktikophold i en anden virksomhed. Sporskiftepakken kan også bruges til at dække eventuelle deltagerbetalinger til beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring og til efteruddannelse. Der kan maksimalt ydes støtte på i alt 120.000 kr. pr. sporskiftepakke til maksimalt 10 sporskiftepakker pr. virksomhed årligt, afhængigt af virksomhedens størrelse.

Der er årligt afsat en bevilling til sporskifteordningen. Sporskiftepakker kan søges løbende, til de afsatte midler for året er opbrugt. Brug muligheden nu og hjælp jeres nedslidningstruede medarbejdere godt videre i arbejdslivet - inden det er for sent!

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Virksomheden kan fastholde dygtige, erfarne og kulturbærende medarbejdere i nye jobfunktioner.
  • Virksomheden får automatisk en mere social ansvarlig profil. 

EKSEMPEL

En smed har efter mange arbejdsår behov for en mindre nedslidende jobfunktion og bliver med sin arbejdsgiver enig om at søge efteruddannelse som kedelpasser. Kurset kan gøre ham i stand til at styre store varmeanlæg og udføre den lovpligtige kontrol af sikkerhedsudstyret. Efteruddannelsen, som foregår på teknisk skole, varer i alt 40 dage. Samlet set dækkes stort set alle udgifter i forbindelse med sporskiftet.

BRANCHER

Puljen kan søges af virksomheder inden for følgende brancher: Anlægsarbejde, daginstitutioner, døgninstitutioner og hjemmepleje, frisører og anden personlig pleje, færdiggørelse af byggeri, hotel og camping, installation og reparation af maskiner og udstyr, landbrug, skovbrug og fiskeri, nærings- og nydelsesmidler, opførelse og nedrivning af byggeri, politi, beredskab og fængsler, religiøse institutioner og begravelsesvæsen, rengøring, restauranter og barer, slagterier, transport af passagerer, transportmidler, træ og møbler, vand, kloak og affald, serviceydelser i forbindelse med luftfart. Se de konkrete branchekoder her: https://star.dk/media/10007/branchekoder.pdf

 

SÅDAN GØR DU

https://star.dk/puljer/2023/sporskifte/ finder I yderligere vejledning, drejebog og alle ansøgningsdokumenter, herunder: Ansøgningsskema, budgetskema og kursusoversigt. Ansøgningsdokumenterne skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via styrelsens tilskudsportal. I kan ansøge løbende og forvente svar 3-4 uger efter modtagelsen af dokumenterne. Ansøgningerne vurderes efter først-til-mølle-princippet. Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for mere information. Find kontaktoplysningerne på www.star.dk