Vejledning og opkvalificering

Et tilbud om vejledning eller opkvalificering kan hjælpe med at afdække eller udvikle dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så du nemmere kan få et job. Det kan fx være korte vejlednings- og afklaringsforløb eller særlige projekter og uddannelsesforløb - herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning. Det kan også være ordinære uddannelsesforløb, som blandt andet omfatter almen voksenuddannelse, AMU-kurser og erhvervskompetencegivende uddannelser.

Brug også den regionale uddannelsespulje!
Den regionale uddannelsespulje er en mulighed for alle ledige (på nær fleksjobbere), som fra første ledighedsdag kan få tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en visitation i jobcentret. Uddannelsesforløbene skal fremgå af den regionale positivliste, som findes på de regionale beskæftigelsesråds hjemmesider (det kan også være i din bopæls tilstødende regioner), og der er årligt afsat en bevilling til den regionale uddannelsespulje, som fordeles til kommunerne. Læs mere om den regionale uddannelsespulje på rar-bm.dk

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Som udgangspunkt kan alle ledige få tilbud om vejledning og opkvalificering. Hvis du er godkendt til et fleksjob, kan du få tilbud om vejledning og opkvalificering, som går ud på at afprøve din rådighed i forhold til arbejdsmarkedet.

ØKONOMI

Du modtager som udgangspunkt din sædvanlige ydelse i den periode, tilbuddet om vejledning og opkvalificering varer. Ellers modtager du et beløb, der svarer til din sædvanlige ydelse. Der kan også være mulighed for at få tilskud til fx undervisningsmaterialer i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering, ligesom det kan være muligt at få mentorstøtte.

BETINGELSER

  • Varigheden på din vejledning og opkvalificering afhænger af dit forsørgelsesgrundlag og den samlede længde på din ledighed. Hør mere i jobcentret.
  • Du har ret og pligt til at deltage i vejledning og opkvalificering, og du kan miste din ydelse, hvis du ikke deltager.
  • Hvis du er blevet læse-, skrive-, regnetestet, og din test har vist et behov for læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, kan du få et kursus/forløb.
  • Hvis du ikke har en videregående uddannelse, kan du eventuelt få lavet en realkompetencevurdering. Den kan styrke dine muligheder for at få merit ved voksen- og efteruddannelse og kan også anvendes i din jobsøgning som bevis for dine kompetencer i dit CV.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om dine muligheder for at få vejledning og opkvalificering, der kan bringe dig tættere på job.