Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram for voksne flygtninge og familiesammenførte

Et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram skal hurtigst muligt få dig i ordinært job eller i gang med en uddannelse. Programmet kan bestå af danskundervisning og forskellige aktiviteter, der får dig tættere på job – fx virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Hvis du allerede har en uddannelse eller erhvervserfaring fra dit hjemland, skal det i videst mulig udstrækning bruges til at få dig ind på det danske arbejdsmarked. Indholdet af dit program bliver fastlagt i en kontrakt, som indgås med din kommune.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet gælder for alle flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge over 18 år. Introduktionsprogrammet gælder for familiesammenførte til øvrige grupper.

BETINGELSER OG INDHOLD

 • Programmet tilrettelægges, så du kan opnå ordinær beskæftigelse eller gå i gang med uddannelse inden for et år*
 • Hvis du modtager kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, har du pligt til at deltage aktivt i programmet. Fx ved at tage imod arbejde i virksomhedspraktik, nyttejob eller job med løntilskud. Du risikerer at miste ydelsen, hvis du ikke deltager
 • Du har mulighed for en formel vurdering af din uddannelseskvalifikationer, hvis dine uddannelseskvalifikationer ikke tidligere er blevet vurderet
 • Er du under 25 år og opfylder visse betingelser**, kan du blive pålagt at finde og gå i gang med en uddannelse
 • Hvis du er under 30 år og har gennemført et første virksomhedsrettet tilbud (virksomhedspraktik, job med løntilskud mv.) kan du få tilbudt et særligt højskoleophold, hvis kommunen vurderer, at det kan forbedre dine chancer for at få et ordinært job
 • Kommunen kan også hjælpe med en mentor, hvis det har afgørende betydning for, om du kan komme i job eller uddannelse
 • Du kan få særlig hjælp og støtte, hvis du fx har krigstraumer eller andre særlige problemer
 • Hvis du ikke modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, har du mulighed for at deltage aktivt i programmet.
 •  

  * Hvis du ikke har opnået beskæftigelse eller uddannelse inden for et år, skal programmet forlænges. Det samlede program kan dog maks. vare fem år. ** Gælder for dig, der: Modtager (eller har ansøgt om) kontanthjælp. Ikke har en erhvervskompentecegivende uddannelse. Ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn.

SÅDAN GØR DU

Kommunen indkalder dig automatisk til et møde om integrationskontrakten, hvor I sammen fastlægger pro ­ grammet. Hvis det er nødvendigt, vil der være en tolk tilstede, så du har mulighed for at stille spørgsmål på dit eget sprog.

SE OGSÅ