Sygedagpenge - forløb og opfølgning

Når du ved din sygemelding oplyser, at du forventer at være sygemeldt i mere end otte uger, har din kommune pligt til at følge op på din sygemelding senest otte uger fra din første sygedag. Sammen skal I lægge en plan for, hvordan du kan fastholde dit job eller igen komme til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Detaljer

Fold alle ud

FORLØBET

Inden opfølgningssamtalen i kommunen er det et krav, at du skal konsultere din egen læge med henblik på at få udarbejdet ”attest til sygedagpengeopfølgning”. I denne attest vurderer lægen din sygdom i forhold til at arbejde, dine muligheder for at arbejde med skånehensyn samt angiver et tidspunkt for, hvornår du kan forvente at genoptage arbejdet / stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du er sygemeldt fra et arbejde, har din arbejdsgiver ved anmeldelsen af fraværet også fået mulighed for at svare på tre spørgsmål om din sygdom, som kan lette kommunens opfølgning. 

OPFØLGNINGSSAMTALE I KOMMUNEN

På baggrund af oplysningerne fra dig selv, din arbejdsgiver og din læge, indkalder kommunen dig til en opfølgningssamtale* senest otte uger fra din første fraværsdag. Her skal du sammen med din sagsbehandler lægge en plan for, hvordan du hurtigst kan komme tilbage i arbejde/eller igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Måske kan du starte på nedsat tid (se ark om delvis raskmelding) eller måske er der behov for en afklarende aktivitet. Inden samtalen kan du med fordel tænke over, hvordan du hurtigst kan komme tilbage i jobbet/stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Samtalen skal munde ud i en plan om dit videre forløb, og kommunen vil herefter løbende følge op på dit sygeforløb. Det er vigtigt, at du er så åben omkring din situation som muligt og aktivt tager del i at finde de løsninger, der kan få dig tilbage i arbejde.

* Efter den første opfølgning kan du som sygemeldt vælge, om opfølgningen skal ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller personligt digitalt fremmøde. Den første opfølgning kan dog ske telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde, når; du har genoptaget arbejdet delvis, du forventes at være fuldt raskmeldt og på vej tilbage i arbejde inden for 4 uger, du forventes at gå på barsel inden for 4 uger, du deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller din sygdom er til hinder for en individuel samtale.

REVURDERING EFTER FEM MÅNEDER

I følge sygedagpengeloven skal alle sygedagpengesager revurderes efter fem måneder. Hvis jobcentret ikke kan forlænge dine sygedagpenge efter de gældende regler, vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse / nedsat refusion til din arbejdsgiver. Derfor skal du sammen med kommunen bruge tiden fornuftigt og hurtigst muligt komme i gang med at finde holdbare løsninger, der kan fastholde dig i jobbet eller igen få dig til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

BETINGELSER

Alle har pligt til at deltage i kommunens sygedagpengeopfølgning. Det kan have økonomiske konsekvenser for dig selv eller din arbejdsgiver, hvis du ikke deltager. Der er dog indført en standby-ordning, så sygemeldte, der har en alvorlig sygdom (fx kræft eller svært hjertesvigt), som gør det uhensigtsmæssigt eller umuligt at være i kontakt med kommunen, hverken behøver at have samtaler eller deltage i tilbud.

 

ØKONOMI

Hvis du normalt får løn under sygdom, vil din arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion fra kommunen efter de første 30 kalenderdage af din sygemelding.
Hvis du ikke får løn under sygdom, vil du selv modtage sygedagpenge fra kommunen. 

SÅDAN GØR DU

 

Når du sygemelder dig hos din a-kasse eller din arbejdsgiver, får kommunen automatisk besked og sender dig herefter et oplysningsskema, hvor du skal angive, hvor lang tid du forventer at være sygemeldt. Hvis du oplyser, at du forventer at være sygemeldt mere end otte uger, vil kommunen sende dig et brev med en anmodning om at konsultere din egen læge og herefter indkalde dig til en opfølgningssamtale i kommunen. Efter første opfølgningssamtale skal du selv digitalt via Jobnet booke og ombooke samtaler inden for de fastsatte tidsfrister.

Fast track - hurtig opfølgning
Husk, at du inden for de første fem ugers fravær også har mulighed for at anmode kommunen om Fast track behandling af din sygemelding (opfølgning efter maksimalt to uger). Det kan være en god ide, hvis du allerede på et tidligt tidspunkt kan se, at du står foran en svær og / eller langvarig sygemelding. Kontakt kommunen eller bed din arbejdsgiver om at anmode om Fast track ved anmeldelsen af dit fravær.

Raskmelding
Når du igen er klar til at arbejde / stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver / a-kasse og i kommunen. Hvis du er ledig og ikke forsikret i en a-kasse, skal du raskmelde dig i kommunen.