Opkvalificering før eller efter ansættelse i ordinært job

Tilbuddet om opkvalificering før eller efter ansættelse i ordinært job kan gøre det nemmere at søge og finde job inden for områder, hvor du næsten har alle kvalifikationerne - men bare lige mangler et enkelt kursus eller certifikat. Det kan fx være et truckcertifikat eller it-kørekort, der kan være den afgørende forskel for, om du bliver ansat i et ordinært job.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Kommende arbejdsgivere kan via den regionale uddannelsespulje* opkvalificere dig til konkrete jobfunktioner i op til tre måneder før - og senest tre måneder efter - ansættelsens start. Dit kursus kan maksimalt vare tre måneder, og du kan maks. modtage et kursus pr. ansættelse. Hvis du fx skal være lagermedarbejder, kan der være særlige it-krav, du skal opfylde. Eller hvis du skal arbejde i kantine, kan der være krav om hygiejnekurser. Tilbuddet om opkvalificering gør det både lettere for dig at finde nyt job, og samtidig sparer virksomheden tid på oplæring.

* Læs mere om den regionale uddannelsespulje og de regionale positivlister på www.rar-bm.dk 

BETINGELSER OG ØKONOMI

Betingelser før ansættelse
Alle grupper af ledige, på nær fleksjobbere, kan benytte sig af tilbuddet om et kort erhvervsrettet kursus på op til tre måneder. Det er dog et krav, at din arbejdsgiver udarbejder en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse i minimum tre måneder uden løntilskud. Kurset skal være relevant for at kunne varetage jobbet og kan afholdes i op til tre måneder før ansættelsens start.

Opkvalificering efter ansættelse

Inden for rammerne af den regionale uddannelsespulje og positivlisterne* kan din arbejdsgiver også få tilskud til korte erhvervsrettede kurser efter at have ansat dig i et ordinært job. 

Betingelser efter ansættelse

  • I opkvalificeringsperioden op til tre måneder fra ansættelsens start modtager du almindelig løn, mens din arbejdsgiver får tilskud til udgifterne til opkvalificeringen.
  • Opkvalificeringen skal ligge ud over almindelig oplæring.
  • Opkvalificeringen må ikke varetages af en person, der er ansat i virksomheden.
  • Du skal have været ledig i mindst seks måneder før ansættelsen.
  • Der skal fremlægges dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering, og virksomheden skal ansøge om tilskuddet, før udgiften har været afholdt.

* Læs mere om den regionale uddannelsespulje og de regionale positivlister på www.rar-bm.dk 

SÅDAN GØR DU

Når du finder et job, hvor opkvalificering kunne være relevant, skal du sammen med din arbejdsgiver og jobcentret opstille rammerne for opkvalificeringen før - eller i forbindelse med - ansættelsen. Kontakt jobcentret for mere information om mulighederne.