Selvforsørgende ledig udlænding

Hvis du ikke er dansk statsborger, ledig og selvforsørgende, kan du få vejledning og hjælp i jobcentret til at komme ind på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Jobcentret kan hjælpe dig, der er:

  • Familiesammenført (hvor dit ophold er betinget af, at din ægtefælle forsørger dig) 
  • Medfølgende ægtefælle, som har job i Danmark, det kan fx være statsborgere fra andre EU-lande

MULIGHEDER SOM FAMILIESAMMENFØRT

Hvis du er familiesammenført borger vil du blive inviteret til en personlig samtale, hvor der udarbejdes en kontrakt og selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. I samtalen vil vi komme ind på din erhvervserfaring, din uddannelse og dine sprogkompetencer. Det er en god idé, hvis du medbringer dit CV på engelsk eller dansk til samtalen. Overvej også, hvad du gerne vil beskæftige dig med i Danmark. Udover danskuddannelse (se separat faktaark), hvor du har mulighed for at få en skattefri danskbonus på 6.572 kr.*, vil du typisk få vejledning om følgende jobrettede tilbud:

  • Virksomhedspraktik i 4-13 uger. Du får ikke løn under praktikopholdet, men får mulighed for at få joberfaring, der kan hjælpe dig videre i job. Derudover får du mulighed for at vise en virksomhed, hvilke kompetencer du har 
  • Job med løntilskud. Løntilskud er en tidsbegrænset ansættelse på mellem 4-12 måneder. Løntilskud kan være en god mulighed for at få foden inden for i en virksomhed. Lønnen afhænger af, om du bliver ansat i en privat eller offentlig løntilskudsstilling. Som international borger afhænger din ret til et løntilskudsjob af, hvilken type opholdstilladelse du har 
  • Uddannelsesmuligheder efter sprogskolen 
  • Mulighed for at få en mentor

* Hvis du som flygtning eller familiesammenført er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og ikke modtager integrationsydelse, kan du - når du har bestået prøve i Dansk 2 eller tilsvarende eller højere prøve - ansøge om en skattefri danskbonus på 6.572 kr. 

MULIGHEDER SOM MEDFØLGENDE ÆGTEFÆLLE

Hvis du er medfølgende ægtefælle kan du kontakte jobcentret, hvis du ønsker vejledning og hjælp til at komme i arbejde. Jobcentret kan vejlede om dine muligheder for at få danskundervisning og for at komme i arbejde. Vi vil komme ind på, hvad du tidligere har beskæftiget dig med, og hvad du gerne vil beskæftige dig med i Danmark. Det er en god idé, hvis du medbringer dit CV på engelsk eller dansk til samtalen. Du vil få tilbudt et introduktionsforløb, der består af:

  • Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Kurset skal gennemføres inden for en tidsramme på ca. halvandet år. Derefter har du mulighed for at deltage i en af de tre ordinære danskuddannelser, hvis du ønsker at styrke danskkundskaberne yderligere 
  • Beskæftigelsesfremmende tilbud.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret, hvis du er interesseret i vejledning og hjælp til at få arbejdsmarkedsrelateret danskundervisning og til at komme i arbejde. 

SE OGSÅ