Forebyggelse af sygefravær og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Jobcenter - Rødovre Jobcenter

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID.

Det er vigtigt, at du i beskeden skriver CPR-nummer på den henvendelsen drejer sig om samt hvem beskeden er fra, da vi ikke kan se hvem afsenderen er.

Skriv Digital Post

Vores konsulenter står altid klar med gode råd og aktuel viden til din virksomheds arbejde med at forebygge fravær og fastholde medarbejdere.

Læs om mulighederne i menuen til venstre eller bestil et besøg eller en opringning ved at send e-mail via Digital Post.

Detaljer

Fold alle ud

AFDÆKNING AF SYGDOMSPROBLEMER I KONKRETE SAGER

Når en medarbejder kommer i risiko for en længerevarende sygemelding, hjælper vi med at afdække problemet og finde løsninger, der kan fastholde medarbejderen i jobbet.

Husk, at du altid kan anmode om Fast track-behandling, når du anmelder sygefravær på www.virk.dk, hvis du eller din medarbejder har en fornemmelse af, at sygemeldingen kommer til at vare mere end otte uger. Så kommer medarbejderen automatisk i overhalingssporet og får den første opfølgningssamtale med kommunen senest 2 uger efter anmodningen.

Vi kan også hjælpe med: 

  • at deltage på møde med medarbejder og arbejdsgiver (rundbordssamtale) og lægge en raskmeldings- og fastholdelsesplan eller plan for videre forløb.
  • at udfylde mulighedserklæringer /udforme fastholdelsesplaner pr. telefon eller på møde. 
  • at følge op på fastholdelsesplanen for at sikre det bedst mulige forløb.
  • at afdække mulighederne i den sygemeldte sundheds- og / eller pensionsforsikring.

FASTHOLDELSE I KONKRETE SAGER

Når vi har afdækket situationen i den enkelte sag, hjælper vi med at iværksætte konkrete tiltag, der Hurtigst muligt kan få medarbejderen tilbage i jobbet. Typisk vil et første mål være en delvis raskmelding, så medarbejderen kan bevare kontakten til virksomheden og gradvist genoptage arbejdet. I sværere situationer kan vi se på virksomhedspraktik eller løntilskud i andre jobfunktioner (for at afklare fastholdelsesmulighederne) eller hjælpemidler, personlig assistance eller en § 56-aftale.

Vi kan også hjælpe med: 

  • mentorstøtte i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere.
  • bistand til ergo-/fysioterapeut