Rekruttering

 - vi finder dine nye medarbejdere

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Jobcenter - Rødovre Jobcenter

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID.

Det er vigtigt, at du i beskeden skriver CPR-nummer på den henvendelsen drejer sig om samt hvem beskeden er fra, da vi ikke kan se hvem afsenderen er.

Skriv Digital Post

I Rødovre Jobcenters Virksomhedsservice kan du/I få hjælp med professionel rekruttering, der tager udgangspunkt i netop jeres branche og arbejdsområde. Vi kender arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet, og vi ønsker et tæt samarbejde med kommunens virksomheder.

Der findes en langt række mulige forløb og ordninger på beskæftigelsesområdet, og i Virksomhedsservice benytter vi disse til, sammen med virksomheden, at sammensætte det bedste ansættelsesforløb. I vil altid kunne finde råd og vejledning hos os, og vi kigger gerne forbi og fortæller nærmere. Det er f.eks. muligt at se nye medarbejdere an, hvis de er ledige, gennem en række muligheder for praktikforløb og løntilskudsordninger.

Mindre opgaver løses oplagt af medarbejdere i fleksjob som er kvalificerede, men som arbejder på nedsat ugentlig arbejdstid. Der findes desuden en lang række muligheder for at få særlig hjælp til at fastholde medarbejdere der er blevet syge, efteruddanne medarbejdere, lærlingeordninger mv. Rødovre Jobcenters Virksomhedsservice yder råd og vejledning i alle eksisterende muligheder og bidrager gerne hvis papirarbejdet driller.

Virksomheder i Rødovre kommune har adgang til Danmarks største landsdækkende jobportal, jobnet.dk, og med Virksomhedsservice som samarbejdspartner får I automatisk mulighed for at benytte de netværk og tætte samarbejde, f.eks. med andre jobcentre, som Virksomhedsservice har etableret eller er en del af. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Da a-kasserne pr. 1. januar 2024 har overtaget kontaktforløbet for forsikrede ledige i de første tre måneder af ledighedsperioden, kan din virksomhed også med fordel bruge den relevante a-kasse inden for jeres branche til at hjælpe med rekrutteringen. Find link til oversigten over a-kasserne på forsiden af jobag.jobnet.dk

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Jobcentret har adgang til jobansøgere fra alle brancher og fra hele landet. 
  • Jobcentret og a-kassen har viden om arbejdsmarkedet og om jobsituationen i lokalområdet.
  • Jobcentret og a-kassen kan rådgive om alternative rekrutteringsmuligheder, fx støttet beskæftigelse. 
  • Jobcentret og a-kassen kan hjælpe med at give den nye medarbejder en god start, fx via forudgående opkvalificering eller tilskud til mentor.

EKSEMPEL

En supermarkedskæde åbner en ny butik og kontakter i den forbindelse jobcentret for at finde det nødvendige personale til butikken. Jobcentret hjælper virksomheden med at finde egnede kandidater til hver stillingsbeskrivelse, og virksomheden indkalder de bedste til en samtale i butikken. 

SÅDAN GØR DU

Inden du kontakter jobcentret, kan du med fordel udarbejde et forslag til stillingsbeskrivelse, som indeholder:

  • Primære opgaver og ansvar. 
  • Krav til faglige såvel som personlige kompetencer. 
  • Arbejdstid, tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed mv. 

Virksomhedsservice findes på Egegårdsvej 48 og træffes dagligt på telefon 36 37 70 60 eller Send e-mail via Digital Post Att. Virksomhedsservice.

SE OGSÅ