Fleksjob

Fleksjob giver dig mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet, selv om du har en varig begrænsning i din arbejdsevne. I et fleksjob er arbejdsopgaver og tempo tilpasset din formåen, og arbejdstiden kan være helt ned til få timer om ugen. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du kan få bevilget fleksjob, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Kommunen vurderer, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat 
  • Alle muligheder for omplacering og genoptræning er undersøgt 
  • Du er under folkepensionsalderen

BETINGELSER

  • Kommunen kan bevilge dig et fleksjob for en periode på maksimalt fem år ad gangen. Inden de fem år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat har ret til et fleksjob.
  • Når du er bevilget et fleksjob, har du også mulighed for seks uger jobrettet uddannelse, der kan forbedre din jobmuligheder. 

  • Hvis du er over 40 år kan du efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at du aldrig bliver i stand til at varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.
  • Som selvstændig kan du søge om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i din virksomhed. Din virksomhed skal være din hovedbeskæftigelse, og du skal inden for de seneste 24 måneder have arbejdet i din virksomhed i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder. Tilskuddet afhænger af indkomsten i virksomheden. 

ØKONOMI

Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder (timer og intensitet), af din arbejdsgiver. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats. 

EKSEMPEL

Johanne på 36 år bliver ansat som kontorassistent i en større produktionsvirksomhed med et ugentligt timetal på 20 timer og en arbejdsintensitet på 80 pct.

Da produktionsvirksomheden kun betaler løn for den effektive arbejdstid betaler virksomheden en løn til Johanne på 80 pct. af den normale 20 timers løn.

Johanne får således ca. 10.800 kr. (overenskomstmæssig løn er her sat til 13.500 kr. pr. måned for 20 timer pr. uge) af virksomheden og et tilskud fra kommunen på ca. 13.768,06 kr. (reguleres ift. timetal og lønniveau) så hendes samlede løn lander på 24.568,53 kr. pr. måned.

Den samlede løn med tilskud vil aldrig kunne overstige lønnen for tilsvarende fuldtidsarbejde på normale vilkår.

SÅDAN GØR DU

For at få bevilget et fleksjob skal jobcentret først afklare din arbejdsevne, og du skal sammen med din sagsbehandler udarbejde en rehabiliteringsplan, som skal behandles i rehabiliteringsteamet. Hvis alle øvrige muligheder er udtømte, kan rehabiliteringsteamet indstille dig til et fleksjob. Herefter afgør jobcentret, om du kan bevilges et fleksjob.

Er du bevilget et fleksjob, kan du med fordel selv forsøge at tilbyde din arbejdskraft til relevante virksomheder. Virksomheden kan herefter ansøge om oprettelse af et fleksjob direkte på vitas.bm.dk


Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne.