Fleksjob

Fleksjob giver dig mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet, selv om du har en varig begrænsning i din arbejdsevne. I et fleksjob er arbejdsopgaver og tempo tilpasset din formåen, og arbejdstiden kan være helt ned til få timer om ugen. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du kan få bevilget fleksjob, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Kommunen vurderer, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat 
  • Alle muligheder for omplacering og genoptræning er undersøgt 
  • Du er under folkepensionsalderen

BETINGELSER

  • Kommunen kan bevilge dig et fleksjob for en periode på maksimalt fem år ad gangen. Inden de fem år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat har ret til et fleksjob.
  • Når du er bevilget et fleksjob, har du også mulighed for seks uger jobrettet uddannelse, der kan forbedre din jobmuligheder. 
  • Hvis du er over 40 år kan du efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at du aldrig bliver i stand til at varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.
  • Som selvstændig kan du søge om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i din virksomhed. Din virksomhed skal være din hovedbeskæftigelse, og du skal inden for de seneste 24 måneder have arbejdet i din virksomhed i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder. Tilskuddet afhænger af indkomsten i virksomheden. 

ØKONOMI

Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder (timer og intensitet), af din arbejdsgiver. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som bliver reguleret i forhold til dit timetal og lønniveau. Tilskud og løn kan maksimalt udgøre lønnen for tilsvarende fuldtidsarbejde på normale vilkår.

EKSEMPEL

Johanne på 36 år bliver ansat som assistent i en produktionsvirk - somhed med et ugentligt timetal på 20 timer og en arbejdsintensitet på 80%, svarende til 16 fulde løntimer.

Timelønnen inkl. pension udgør 176 kr., og dermed udgør månedslønnen fra arbejdsgiveren 12.203 kr.

Månedslønnen for fuldtidsarbejde (37 timer/uge) i den pågældende stilling er antaget at udgøre 28.219 kr. (37 timer x 176 kr. pr. time x 52 uger / 12 mdr.)

Lønnen fra arbejdsgiveren bliver suppleret med et fleksløntilskud, der højest kan udgøre 19.333 kr. pr. måned. Tilskuddet aftrappes med 30 pct. af lønnen fra arbejdsgiveren indtil 16.323 kr. pr. måned, og herefter med 55 pct. af det beløb der overstiger 16.323 kr. måned.

Tilskuddet aftrappes med 30 pct. af lønnen på 12.203 kr. = 3.661 kr. Fleksløntilskuddet er beregnet til 19.333 - 3.661 kr. = 15.672 kr.
Den samlede månedsindtægt inkl. pension og ATP udgør herefter 27.875 kr. (løn på 12.203 kr. + tilskud på 15.672 kr.)

SÅDAN GØR DU

For at få bevilget et fleksjob skal jobcentret først afklare din arbejdsevne, og du skal sammen med din sagsbehandler udarbejde en rehabiliteringsplan, som skal behandles i rehabiliteringsteamet. Hvis alle øvrige muligheder er udtømte, kan rehabiliteringsteamet indstille dig til et fleksjob. Herefter afgør jobcentret, om du kan bevilges et fleksjob.

Er du bevilget et fleksjob, kan du med fordel selv forsøge at tilbyde din arbejdskraft til relevante virksomheder. Virksomheden kan herefter ansøge om oprettelse af et fleksjob direkte på vitas.bm.dk


Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne.