Ledighedsydelse

Hvis du er godkendt til et fleksjob, men endnu ikke har fundet et fleksjob, kan du modtage ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag i ledighedsperioden.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du kan modtage ledighedsydelse, hvis du er godkendt til fleksjob, ledig og opfylder en af nedenstående betingelser:

 • Du har modtaget sygedagpenge og er nu godkendt til et fleksjob 
 • Du har fået revalideringsydelse og er nu godkendt til et fleksjob 
 • Du har inden for de seneste 18 måneder haft et fleksjob i mindst 9 måneder, som du ikke selv har sagt op 
 • Du bliver arbejdsløs efter et fleksjob og kunne før arbejdets start få ledighedsydelse

Bemærk! Har du selv sagt op fra et fleksjob, kan du ikke få ledighedsydelse.

ØKONOMI

Du kan modtage ledighedsydelse, fra du er godkendt - til du starter i fleksjob. Satsen for din ledighedsydelse varierer afhænger af, hvilken ydelse du var berettiget til på tidspunktet for visitationen. Ledighedsydelsen kan dog højst være 89% af den maksimale dagpengesats, svarende til 18.137 kr. pr. måned.

Ledighedsydelsen kan udbetales i sammenlagt seks måneder efter du har nået fleksydelsesalderen. Du kan frem til overgangen til fleksydelse eller folkepension modtage ledighedsydelse på minimumssatsen.

Du skal betale skat og ATP af din ledighedsydelse, men du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag. Du skal også fortælle kommunen, hvis der sker ændringer i dit liv, som kan have betydning for din ledighedsydelse. Ændringer er fx:

 • Du begynder at arbejde (også uden løn)
 • Du har arbejdsindtægt 
 • Du får kursusgodtgørelse 
 • Du får udbetalt feriepenge 
 • Du får pension 
 • Du flytter til anden kommune 
 • Du opholder dig midlertidigt på institution, højskole, hospital eller lignende

LEDIGHEDSYDELSE UNDER FERIE

Du har ret til ferie med ledighedsydelse i 2,08 dage pr. kalendermåned, du har modtaget ledighedsydelse. Optjeningen af feriedage sker i ferieåret, som løber fra og med 1. september til og med 31. august det følgende år, og skal afholdes i ferieafholdelsesperioden, som løber fra og med 1. september til og med 31. december det følgende år.

Optjente feriedage fra tidligere ferieår skal afvikles før dage med ret til ferie med ledighedsydelse i det igangværende ferieår. Senest 14 dage før din planlagte ferie skal du give jobcentret besked om ferieafholdelsen. Ved din varsling til jobcentret må der ikke allerede i ferieperioden være fastsat møder, givet tilbud om fleksjob eller afgivet andre tilbud, som du har pligt til at deltage i. Er der mindre end 14 dage til ferieafholdelsen, kan jobcentret godkende det, såfremt afholdelsen ikke modvirker din beskæftigelsesindsats.

Du får trukket feriepenge, du har optjent i et tidligere job, fra din ferie med ledighedsydelse – men kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage.

BETINGELSER

 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, have et opdateret CV på jobnet.dk og være aktivt fleksjobsøgende (bredt på arbejdsmarkedet).  
 • Du skal tage imod rimelige tilbud om aktivering og deltage i samtaler med jobcentret mindst hver 3. måned 
 • Du skal sige ja til et tilbud fra jobcentret om et fleksjob, som du kan klare, evt. efter en kort oplæring. Siger du uden rimelig grund nej til tilbuddet, mister du retten til ledighedsydelse i tre uger. Siger du nej igen inden for 12 måneder, mister du helt retten til ledighedsydelse. 

SÅDAN GØR DU

Når du bliver godkendt til et fleksjob, vil jobcentret automatisk informere dig om ledighedsydelse og placere dig på det forsørgelsesgrundlag, hvis du opfylder betingelserne. Du kan altid høre mere om ledighedsydelse i jobcentret.