Lukkedage Sygedagpengeområdet

Forlænget sagsbehandlingstid på sygedagpengeområdet i forbindelse med overgang til nyt IT-system

Rødovre Kommune skifter til et nyt it-system til udbetaling af sygedagpenge den 3. juni 2020. Det nye system skal bruges i alle landets kommuner. Overgangen til det nye system betyder, at der vil være længere sagsbehandlingstid i perioden fra den 18. maj og frem til midten af juni. Dette gælder både for borgere og virksomheder. Vi gør selvfølgelig vores bedste for at behandle sagerne hurtigst muligt.

Selvom sagsbehandlingstiden er forlænget, er det fortsat vigtigt, at du som borger eller arbejdsgiver overholder de angivne tidsfrister. Hvis du overskrider tidsfristerne, kan du miste retten til sygedagpenge eller refusion.

Det nye sygedagpengesystem vil forbedre sagsbehandlingen og gøre det lettere at følge med i sin sygedagpengesag via selvbetjeningsløsningen MitSygefravær.

For at give medarbejderne tid til at forberede ibrugtagning af det nye system og lære det at kende, holder sygedagpengeteamet lukket for personlige og telefoniske henvendelser vedr. sygedagpengeudbetaling på følgende dage:

18., 19. og 20. maj 2020

27., 28 og 29. maj 2020

3., 4. og 5. juni 2020

Ved akutte spørgsmål kan du i lukkeperioderne ringe på tlf. 61142132