Socialt Frikort

Folketingen har i 2018 vedtaget en ny lov om forsøg med et socialt frikort, hvor socialt udsatte borgere får mulighed for at tjene 20.000 kr. skattefrit om året, uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring

Socialt Frikort

Fold alle ud

Hvem kan få et socialt frikort?

Din kommune kan godkende dig til et socialt frikort, hvis du kan sige ja til følgende:

 • Du har sociale udfordringer, fx
  • Hjemløshed.
  • Et behandlet eller ubehandlet problematisk forbrug af rusmidler.
  • En psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer.
 • Du er ikke under ordinær uddannelse eller har været det inden for det seneste år.
 • Du har tjent mindre end 10.000 kr. på at arbejde inden for det seneste år.

Hvordan fungere socialt frikort?

Sådan fungerer socialt frikort:

 1. Du vil gerne arbejde og være del af et arbejdsfællesskab.
 2. Du taler med din sagsbehandler hos kommunen om at blive visiteret til socialt frikort. Her vil du også modtage yderligere vejledning.
 3. Du finder selv et job eller får hjælp af Jobcentret.
 4. Du arbejder og får din løn udbetalt. Pengene får du kontant eller som en overførsel til en konto.

Hvilken slags arbejde er omfattet af socialt frikort?

Typiske jobs er:

 • Serviceopgaver (gå til hånde)
 • Pakke- og lagerarbejde
 • Rengøring og oprydning – inde og ude
 • Mindre håndværksopgaver
 • Kørsel
 • Kantinearbejde
 • Kundebetjening