Rehabiliteringsteamet - særlig tværfaglig indsats

Hvis den normale indsats fra jobcentret ikke får dig i job eller i gang med en uddannelse, eller hvis du ikke kan få forlænget dine sygedagpenge, vil du få tilbudt et møde med kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Rehabiliteringsteamet kan hjælpe dig, hvis du:

• er ledig og ikke kan komme i job eller uddannelse med den normale indsats

• er sygemeldt og ikke få forlænget dine sygedagpenge efter forlængelsesreglerne (se også jobafklaringsforløb).

SÅDAN FOREGÅR DET

Før mødet i rehabiliteringsteamet

Før du mødes med teamet, skal du sammen med din sagsbehandler lave en grundig beskrivelse (rehabiliteringsplanens forberedende del) af alt det, du kan i forhold til job og uddannelse, og hvad du måske mangler, herunder:

  • Dine arbejdsmæssige erfaringer, ressourcer og ønsker i forhold til job og uddannelse - inklusiv dit samlede CV.
  • Dine arbejdsmæssige og/eller sociale udfordringer i forhold til job eller uddannelse.
  • Dine personlige ressourcer og netværk.
  • Din helbredsmæssige- og hidtidige forsørgelsessituation.
  • Erfaringerne med den hidtidige indsats.

Derudover skal din praktiserende læge, på baggrund af en konsultation med dig, beskrive dine muligheder for arbejde/uddannelse i forhold til dit helbred og eventuelle behov for særlige hensyn.

Under mødet i rehabiliteringsteamet

Under mødet skal du sammen med rehabiliteringsteamet finde frem til, hvordan du kan komme i gang med at arbejde eller uddanne dig med udgangspunkt i dine styrker. Din sagsbehandler er med på mødet, og du kan også tage en med, der kender dig godt. Det kan også være nødvendigt at inddrage yderligere sundhedsfaglig rådgivning eller vurderinger fra regionernes kliniske funktioner, inden rehabiliteringsteamet kan komme med sin indstilling.

Efter mødet i rehabiliteringsteamet

Efter mødet kommer rehabiliteringsteamet med en indstilling til, hvordan du bedst kan komme videre fra din nuværende situation. Den indeholder en vurdering af din fortsatte evne til at arbejde.

Den kan eventuelt også indeholde en beskrivelse af konkrete forløb og aktiviteter, der kan hjælpe med at udvikle din arbejdsevne (hvis du fx tilbydes et ressourceforløb eller er indstillet til et jobafklaringsforløb). På baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling, træffer kommunen en afgørelse om din sag, og du modtager et brev om, hvad der er besluttet. Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage til Ankestyrelsen.

Afgørelsen kan være:

Ressource- eller jobafklaringsforløb
Hvis en særlig indsats kan hjælpe dig videre og på sigt i gang med at arbejde eller uddanne dig, kan du få tilbud om et ressource- eller jobafklaringsforløb. Ved denne type afgørelse udarbejdes rehabiliteringsplanens indsatsdel med beskrivelse af dit job/uddannelsesmål, samt dine delmål inden for beskæftigelsesmæssige, uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige og sociale områder. Alle konkrete tilbud og aktiviteter beskrives i detaljer, og det hele samles og registreres i Min Plan på Jobnet.

Fleksjob
Du får ret til et fleksjob, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne, som gør, at du ikke kan opnå eller fastholde et arbejde på normale vilkår.

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 
Du kan få ret til tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, hvis du har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i din virksomhed.

Førtidspension
Du kan få førtidspension, hvis din evne til at arbejde er varigt nedsat til det ubetydelige, og din evne til at arbejde ikke kan udvikles på grund af dit helbred.

Hvis der ikke er grundlag for nogen af ovenstående afgørelser, kan beslutningen også blive, at du skal tilbage i jobcentret og arbejde videre med andre tilbud.

MERE INFORMATION

Kontakt jobcentret, hvis du vil vide mere om rehabiliteringsteamet.