Udvikling af arbejdsevnen

Et udviklings- og afklaringsforløb afvikles typisk som en virksomhedspraktik, der viser, hvad du kan klare arbejdsmæssigt, socialt og helbredsmæssigt. Virksomhedspraktikken skal samtidig hjælpe dig med at definere dine fremtidige job- og/eller uddannelsesmål.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Udviklings- og afklaringsforløb er til dig, der modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse og ikke selv kan skaffe dig en plads på arbejdsmarkedet på grund af helbred eller sociale forhold og har brug for at udvikle eller afklare dine arbejdsevner.

SÅDAN FOREGÅR DET

Formålet med udviklings- og afklaringsforløbet er - gennem virksomhedspraktik - at bidrage med oplysninger til din fremtidige arbejdsevne. Herunder en detaljeret beskrivelse af:

  • Dine arbejdsmæssige ressourcer, udfordringer og udviklingsmuligheder
  • Dine sociale ressourcer, udfordringer og udviklingsmuligheder
  • Dine helbredsmæssige ressourcer, udfordringer og udviklingsmuligheder
  • Dine job- og/eller uddannelsesmål.

Virksomhedspraktikken

Hvis du har ressourcer til det, vil jobcentret inddrage dig i arbejdet med at finde en praktikplads i en virksomhed. Hvis du ikke har ressourcerne, vil jobcentret finde en relevant praktikplads til dig. Når praktikpladsen er fundet, arrangerer jobcentret et indledende møde i virksomheden, så I kan afstemme forventningerne til forløbet. Jobcentret forklarer her om rammerne og formålet med praktikforløbet, så vi sikrer, at vi får dokumentation for din arbejdsevne, og at du får mulighed for at nå dine udviklingsmål. På mødet aftales også dato for din første arbejdsdag, og den indledende arbejdstid og eventuelle skånehensyn fastsættes. Hvis du har brug for hjælpemidler eller mentorstøtte i arbejdet, vil jobcentret sørge for, at det kommer på plads inden opstarten eller hurtigst muligt efter opstart. Jobcentret følger løbende op på praktikforløbet. Både i forhold til dig og virksomheden.

 

Rapport på forløbet

Når du har gennemført virksomhedspraktikken, laver jobcentret en såkaldt progressionsrapport, som beskriver hele forløbet og dine muligheder for at vende tilbage i job så hurtigt som muligt. Fokus er hele tiden på dine arbejdsmæssige ressourcer og udviklingsmuligheder - herunder dine faglige, sociale, personlige og sproglige kompetencer. Rapporten skal også beskrive de udfordringer, som du og virksomheden har oplevet i forhold til, at du kan komme i job eller påbegynde en uddannelse. Rapporten skal her give bud på, hvordan du kan overvinde disse udfordringer. Samlet set skal rapporten give den nødvendige dokumentation for din arbejdsevne.

MERE INFORMATION

Kontakt jobcentret, hvis du vil vide mere om udvikling og afklaring af din arbejdsevne.