De handicapkompenserende ordninger

Der findes mange muligheder i lovgivningen for at hjælpe dig, hvis du har et handicap eller en nedsat arbejdsevne. Mulighederne findes både i forhold til at fastholde dig i dit nuværende job (også hvis du er selvstændig erhvervsdrivende), og hvis du er jobsøgende.

Hjælpemidler
Der er mulighed for at bevilge hjælpemidler, som du skal bruge i forbindelse med dit arbejde, hvis du har et handicap eller en nedsat arbejdsevne. Det kan for eksempel være installation af en rampe, hvis du er kørestolsbruger eller særlige programmer til din arbejdspc, hvis du er ordblind. Både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan søge om hjælpemidler via vores selvbetjeningsløsning.

Før du begynder ansøgningen om hjælpemidler skal du tale med virksomheden om, hvem du i ansøgningsskemaet kan skrive på som kontaktperson. Der er også brug for, at du har kontaktpersonens telefonnummer og mailadresse. Du har ligeledes brug for at kende virksomhedens CVR og P-nummer. Disse oplysninger kan du få af virksomheden. Du finder selvbetjeningsløsningen her: 

https://selvbetjening.egki.dk/175/175-09082212523099

For behandling af personoplysninger kan du læse nærmere på: https://www.rk.dk/jobcenter/aktuelt/behandling-af-personoplysninger/

Personlig assistance
Hvis du har et handicap og der i forbindelse med dit arbejde er arbejdsfunktioner, som du har brug for hjælp til, kan der være mulighed for at bevilge personlig assistance. Den personlig assistent kan for eksempel hjælpe med at strukturere dine arbejdsopgaver, yde fysisk hjælp, eller det kan være i form af tegnsprogstolkning.

Isbryderordningen
Er du nyuddannet og har et handicap og mangler du erfaring indenfor for det område, som din uddannelse dækker, kan du måske bruge isbryderordningen. Det skal være en uddannelse som giver dig adgang til optagelse i en a-kasse (det er ikke er krav, at du er medlem af en a-kasse) og så skal du gøre brug af ordningen inden 2 år efter, at du har afsluttet uddannelsen. Med den ordning kan din arbejdsgiver få et løntilskud på 171,87 kr. pr. time i op til 1 år.

Fortrinsadgang
Du kan også gøre brug af reglen om fortrinsadgang, hvis du har et handicap. Hvis du i din ansøgning skriver, at du vil gøre brug af reglen om fortrinsadgang, og du opfylder de uddannelsesmæssige kvalifikation til den opslået stilling hos en offentlig arbejdsgiver, skal du indkaldes til en ansættelsessamtale. Det samme er tilfældet, hvis jobcentret vurderer, at du kan bestride den opslåede stilling.
Reglen om fortrinsadgang kan også bruges, hvis du har et handicap og ønsker at søge en ledig stadeplads eller en ledig bevilling til taxikørsel. Hvis du i ansøgningen skriver, at du vil gøre brug af reglen om fortrinsadgang er den offentlige myndighed er forpligtet til at indkalde dig til en personlig samtale, før bevillingen tildeles, medmindre du er åbenbart ringere kvalificeret end de øvrige ansøgere. Det samme er tilfældet, hvis jobcentret har indstillet dig til en ledig stadeplads eller en ledig bevilling til taxikørsel.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

De kompenserende ordninger kan bruges af personer med handicap og personer med en nedsat arbejdsevne.

SÅDAN GØR DU

Du kontakter jobcentret for at søge om de kompenserende ordninger, ligesom jobcentret også altid gerne vil fortælle mere om de kompenserende ordninger.

HER KAN DU LÆSE MERE OM ORDNINGERNE