Fortsæt i job efter de 60 år

Når du fortsætter med at arbejde, efter du er blevet 60 år, kan du måske få ventetillæg eller efterlønspræmie. 

Detaljer

Fold alle ud

VENTETILLÆG

Hvis du vælger at fortsætte med at arbejde, efter du er fyldt 65 år, kan du som belønning modtage et ”ventetillæg”, som er en forhøjet folkepension senere. Jo længere tid du udskyder pensionsalderen (op til 10 år), jo højere tillæg får du til din pension, når du til sidst går på pension. For at opnå tillæg til pensionen senere hen skal du blot arbejde mindst 750 timer om året. 

Udbetaling Danmark bruger indkomstregistret til at træffe afgørelse om beskæftigelseskravet. Som selvstændig skal du selv oplyse om arten af det personlige arbejde og dokumentere din virksomheds omsætning / indtægt. 

Husk desuden, at du som folkepensionist også har et bundfradrag på 122.004 kr. om året, hvis du arbejder blot nogle få timer om ugen.

EFTERLØNSPRÆMIE

Har du ret til efterløn, men vælger at blive på arbejdsmarkedet, kan du optjene ret til en skattefri præmie. Din fødselsdato afgør, hvor længe du skal udskyde din efterløn, og hvor meget du skal arbejde: 

  • Hvis du er født før 1956, skal du have udskudt din efterløn i mindst to år og have arbejdet i et vist omfang i mellemtiden. 
  • Hvis du er født i perioden 1. januar 1956 til og med 30. juni 1956, skal du udskyde efterlønnen i mindst halvandet år og arbejde mindst 2.340 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og i mindst 1.872 timer, hvis du er deltidsforsikret. 
  • Hvis du er født i perioden 1. juli 1956 til og med 31. december 1958, skal du udskyde efterlønnen i mindst et år og arbejde mindst 1.560 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og i mindst 1.248 timer, hvis du er deltidsforsikret. 
  • Hvis du er født i perioden 1. januar 1959 til og med 30. juni 1959, skal du udskyde efterlønnen i mindst et halvt år og arbejde mindst 780 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og i mindst 624 timer, hvis du er deltidsforsikret. 
  • Hvis du er født den 1. juli 1959 eller senere, kan du optjene skattefri præmie fra bevisdatoen på dit efterlønsbevis. Her skal du udskyde din efterløn i mindst to år fra bevisdatoen og i ventetiden arbejde mindst 3.120 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og i mindst 2.496 timer, hvis du er deltidsforsikret. 

Den skattefri præmie optjenes, hver gang du har haft arbejde i 481 arbejdstimer, svarende til en portion på 14.658 kr. som fuldtidsforsikret og 9.773 kr. som deltidsforsikret (2024 satser). Du kan maksimalt optjene 12 portioner, og der udbetales kun hele portioner.

Du kan også arbejde som lønmodtager, selvom du vælger at gå på efterløn mellem de 60 og 65 år. Du kan arbejde, så meget du vil ved siden af efterlønnen, men der modregnes i efterlønnen for hver arbejdstime. 

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne og ansøgnings - procedurerne - eller hent mere information på www.borger.dk. Du kan også læse om jobmuligheder for ældre på seniornetværket www.senior-erhverv.dk.