Min Plan

Min Plan er en skriftlig aftale digitalt på Jobnet mellem dig og jobcentret, hvor I angiver, hvilke aktiviteter, der skal iværksættes på hvilke tidspunkter, for at du hurtigst muligt kan komme i arbejde eller uddannelse. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Alle, der modtager en indsats i jobcentret, skal sammen med jobcentret udarbejde Min Plan digitalt på Jobnet*. Planen skal være udarbejdet, inden de forskellige aktiviteter sættes i værk, og den skal løbende opdateres i takt med din udvikling frem mod job eller uddannelse.

* Visse borgere, der ikke kan mestre brugen af den digitale Min Plan, kan I visse tilfælde fritages for at benytte den digitale udgave og i stedet modtage via fysisk brev. 

BETINGELSER - MIN PLAN

Udarbejdelsen af Min Plan skal så vidt muligt rettes mod brancher, hvor der er behov for arbejdskraft, og den skal altid indeholde:

 • Dit beskæftigelses- eller uddannelsesmål.
 • Den beskæftigelsesrettede indsats og de eventuelle beskæftigelsestilbud, som indgår i Min Plan (fx virksomhedspraktik, job med løntilskud, opkvalificerings- eller afklaringsforløb mv.)
 • Hvis du har andre problemer end ledighed, skal det også anføres, hvilke andre aktiviteter der kan bidrage til at stabilisere din fysiske, psykiske og sociale situation, så du kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Det nærmere indhold i Min Plan tilpasses de forskellige målgrupper i form af forskellige plantyper:

 • Min jobplan for ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere**, samt revalidender (for revalidender, skal jobplanen desuden angive dine muligheder for at blive optaget på en uddannelse og for endelig erhvervsmæssig placering, og hvis virksomhedsrevalidering indgår, skal virksomhedens rolle og jobcentrets støtte under forløbet også beskrives).
 • Uddannelsesplanen med uddannelsespålæg for uddannelseshjælpsmodtagere** (afklarende vejledningssamtaler, hvor du skal samarbejde med jobcentret om at vælge og starte en realistisk uddannelse hurtigst muligt - evt. også med deltagelse i tilbud, der kan få dig hurtigere i gang med en uddannelse – fx kortere praktikforløb på en virksomhed eller på en uddannelse).
 • Aftale om opfølgning for sygedagpengemodtagere i kategori 2.
 • Rehabiliteringsplanen for sygedagpengemodtagere i kategori 3, samt for personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
 • Plan for øvrige indsatser for de øvrige målgrupper, bl.a. ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister.

Formelle krav og procedurer:

 • Du skal kvittere for modtagelsen af Min Plan på Jobnet*, og du er forpligtet til at overholde den.
 • Min Plan kan kun ændres efter aftale med jobcentret. Hvis du ikke er enig i planens udformning, kan jobcentret som myndighed ensidigt fastlægge indholdet. Du kan klage over afgørelser om indholdet i Min Plan til Ankestyrelsen.
 • Som dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager (uden andre problemer end ledighed) skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er i gang med aktiviteterne i Min Plan.

* Visse borgere, der ikke kan mestre brugen af den digitale Min Plan, kan I visse tilfælde fritages for at benytte den digitale udgave og i stedet modtage via fysisk brev. ** Herunder også modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om dine muligheder, pligter og rettigheder i forhold til Min Plan. Du kan altid se Min Plan på din personlige side på jobnet.dk