Seniorpræmie

Med seniorpræmie kan du skattefrit modtage to præmier på op til 74.857 kr. samlet, hvis du arbejder mindst 30 timer ugentligt i de første 12 til 24 måneder efter, at du er nået folkepensionsalderen. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du har ret til seniorpræmie, hvis du er født efter 1. januar 1954* og opfylder et beskæftigelseskrav på mindst 1.560 timer pr. år** / 30 timer pr. uge ved hjælp af:

  • løntimer (herunder også ukontrollabel arbejdstid omregnet til timer), som i optjeningsperioden er registreret i indkomstregistret***
  • timer som følge af omregning af B-indkomst (der betales arbejdsmarkedsbidrag af), og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud
  • timer som følge af omregning af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig virksomhed og A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse

* Personer, der er født før 1. januar 1954, kan ikke optjene seniorpræmie, selv om de fortsat er i arbejde og opfylder beskæftigelseskravet.

** På grund af COVID-19 er der indført særlige regler for personer født mellem 1. januar 1954 og 30. juni 1954. Hvis du er født i denne periode, skal du kun have haft 1.040 løntimer, de første 12 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 20 timer om ugen.

*** Fra 1. juli 2022 gælder nye regler for beregning af seniorpræmie som kan have betydning for dig, der har DIS-indkomst eller et arbejde, hvor din arbejdsgiver ikke har indberettet løntimer. Reglerne har virkning fra den 1. juni 2020 dvs. med tilbagevirkende kraft. Udbetaling Danmark vil derfor gennemgå alle sager om seniorpræmie, for at sikre, at de borgere, der opfylder kravene, automatisk får udbetalt seniorpræmie

ØKONOMI

Den første seniorpræmie udgør et skattefrit engangsbeløb på 46.868 kr., der udbetales, når du inden for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen har leveret mindst 1.560 løntimer. Den anden seniorpræmie udgør et engangsbeløb på 27.898 kr., der udbetales, når du i perioden fra den 13-24 måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen har leveret yderligere mindst 1.560 løntimer

Præmien medfører ikke fradrag i ydelser efter anden lovgivning (fx pensionstillæg, boligydelse og ældrecheck og heller ikke i en ægtefælles ydelser) og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

SÅDAN GØR DU

Som lønmodtager får du pengene udbetalt automatisk, hvis betingelserne er opfyldt. Som selvstændig skal du ansøge om præmien og vil i den forbindelse skulle fremlægge forskellige regnskabsoplysninger.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer seniorpræmieordningen.

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Telefon: 7011 1213

Du kan læse mere om Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsninger
på: www.borger.dk/Om-borger-dk/udbetaling-danmark

SE OGSÅ