Socialt frikort

Forsøgsordningen med socialt frikort giver dig mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit om året - uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. Ordningen løber frem til udgangen af 2024. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Socialt frikort er for dig, der:

• har sociale udfordringer, fx - hjemløshed - et behandlet eller ubehandlet problematisk forbrug af stoffer eller alkohol

• har en psykisk lidelse eller sårbarhed (fx angst eller depression) kombineret med sociale udfordringer.

 

Derudover er det et krav:

• at du ikke er under ordinær uddannelse eller har været det inden for det seneste år

• at du har tjent mindre end 10.000 kr. på at arbejde inden for det seneste år

• at du har opholdt dig i Danmark i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år.

BETINGELSER

• Det er kommunalbestyrelsen, der udsteder et socialt frikort på baggrund af en konkret ansøgning (hør din sagsbehandler).

• Du skal ansættes af en virksomhed på samme vilkår som andre ordinært ansatte. Typiske arbejdsopgaver kan fx være: serviceopgaver, pakke- og lagerarbejde, rengøring og oprydning, mindre håndværksopgaver, kørsel, kantinearbejde eller kundebetjening mv.

• Virksomheden skal registrere ansættelsen og indberette din løn til kommunen via en fælleskommunal it-løsning.

ØKONOMI

Med et socialt frikort kan du tjene op til 40.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for private og offentlige virksomheder, uden at indtægten fradrages i din forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. 

Når du har fået udstedt et socialt frikort, optjener du 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. Ved ansættelse i kortere tid end én måned optjener du 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog højst 2,08 dage. Ferien kan afholdes, når den er optjent. Feriebetaling udgør 12,5% af den optjente løn. Når din ansættelse stopper, kan du få udbetalt feriebetalingen for ikke afholdt ferie direkte fra virksomheden.

SÅDAN GØR DU

Tal med din sagsbehandler om at blive godkendt til et socialt frikort. Herefter kan du selv finde et job eller få hjælp af jobcentret til at finde et job og bruge dit frikort til at tjene op til 40.000 kr. skattefrit pr. år.

Du kan læse mere om socialt frikort på www.socialtfrikort.dk