Virksomhedspraktik

Du kan komme i virksomhedspraktik, hvis du har behov for at få afklaret, hvor du i fremtiden skal søge job, eller hvis du mangler faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få et job. En virksomhedspraktik vil i mange tilfælde være det første skridt ind på - eller tilbage på - arbejdsmarkedet. Og den virksomhed, der tager dig i praktik, vil ofte bruge praktikperioden til at se, om du kan være en potentiel ny medarbejder i virksomheden.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Virksomhedspraktik kan anvendes af alle ledige, sygedagpengemodtagere og revalidender.

ØKONOMI

  • Når du er i virksomhedspraktik, vil du altid modtage den ydelse, som du fik lige inden starten på virksomhedspraktikken. Det kan altså være kontanthjælp, dagpenge eller anden offentlig ydelse 
  • Som sygemeldt lønmodtager i virksomhedspraktik får du enten udbetalt fuld løn eller sygedagpenge, afhængigt af hvad din arbejdsgiver normalt betaler under sygdom 
  • Efter behov kan virksomhedspraktik kombineres med tilskud til hjælpemidler, personlig assistance eller mentor.

BETINGELSER

  • Virksomhedspraktik varer som udgangspunkt fire uger. Hvis du modtager kontanthjælp eller sygedagpenge og mangler erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse efter konkret vurdering
  • Virksomhedspraktikken skal tilrettelægges, så den hjælper dig tættere på dit beskæftigelsesmål og muligheden for at opnå ordinære løntimer i virksomheden - eller på arbejdsmarkedet generelt.
  • Virksomhedspraktik skal så vidt muligt være rettet mod områder, hvor der er behov for arbejdskraft
  • Du skal gennemføre din virksomhedspraktik i én sammenhængende periode for at få størst mulig udbytte af praktikken
  • Du kan som udgangspunkt ikke komme i praktik i den virksomhed, du senest har været ansat i. Det kan dog godt lade sig gøre, hvis det vurderes, at du er langt fra at kunne opnå ordinær beskæftigelse, og hvis arbejdsfunktionen i praktikken er forskellig fra din tidligere arbejdsfunktion i virksomheden.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret for at høre mere om dine muligheder for at komme i virksomhedspraktik. Hvis jobcentret ser det som en mulighed, kan du med fordel selv opsøge de virksomheder, hvor du kunne tænke dig at komme i praktik. Virksomheden kan herefter ansøge om oprettelse af praktikforløb direkte på vitas.bm.dk