Kontrakt for voksne flygtninge og familiesammenførte

Med en personlig integrationskontrakt sikrer din kommune, at du får en grundig introduktion til det danske samfund og en så god start i Danmark som muligt. I kontrakten fastlægges dine mål for uddannelse og arbejde, og der udarbejdes et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram med de aktiviteter, der skal hjælpe dig med nå målene. En del af programmet vil bestå af undervisning i dansk

With an individuel contract of integration, your home council ensures a thorough introduction to danish society, aimed to provide the best possible beginning of life in Denmark. The contract will include your personal goals for work and education and a separate programme to help you reach these goals will be outligned. A part of the programme will include danish language courses.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Kontrakten gælder for alle flygtninge eller familiesammenførte over 18 år.

BETINGELSER

  • Senest en måned efter, at du er kommet til Danmark, skal du indgå en kontrakt med den kommune, som du bor i. 
  • Kontrakten gælder, indtil du får tidsubegrænset opholdstilladelse. Den gælder altså også efter selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets ophør i de tilfælde, hvor du efter max fem års ophold fortsat får meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse af Udlændingeservice.
  • Når du underskriver kontrakten, skal du også underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring. I erklæringen skriver du under på, at du vil arbejde aktivt for at sikre din egen og dine herboende børns og ægtefælles/samlevers integration og aktive medborgerskab i det danske samfund. 
  • Det er en betingelse for at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark, at du har underskrevet begge dokumenter.

SÅDAN GØR DU

Kommunen indkalder dig automatisk til et møde om kontrakten. Hvis det er nødvendigt, vil der være en tolk tilstede, så du har mulighed for at stille spørgsmål på dit eget sprog.

SE OGSÅ