Seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere

Med seks ugers jobrettet uddannelse kan du forbedre dine jobmuligheder og få flere af de færdigheder og kompetencer, som virksomhederne har brug for. Du kan vælge seks ugers jobrettet uddannelses- eller kursusforløb inden for områder med gode jobmuligheder. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du enten:

 • er ufaglært eller faglært dagpengemodtager 
 • er dagpengemodtager med en kort videregående uddannelse og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse
 • eller har en hensigtserklæring om ansættelse fra en arbejdsgiver.

BETINGELSER

 • 6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers ledighed. 
 • Hvis du er fyldt 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første ni måneder af din ledighed
 • Hvis du er under 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første seks måneder af din ledighed
 • Starter du på en uddannelse i opsigelsesperioden, kan du fortsætte din uddannelse i op til seks uger fra første ledighedsdag, hvis det er et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse
 • Du skal have et aktivt CV på Jobnet for at deltage i jobrettet uddannelse.

 

ØKONOMI

 • Du får dagpenge i uddannelsesperioden 
 • Du får betalt din uddannelse af jobcentret 
 • Du får tilskud til transport pr. km for den strækning, der ligger ud over de første 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet

SÅDAN GØR DU

Kurser og uddannelsesforløb på op til seks uger 
Find dit ønskede kursus eller uddannelsesforløb på positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse. Se listen her: www.star.dk - søg på ”positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse”. 

 

Brug den regionale uddannelsespulje
Den regionale uddannelsespulje er en mulighed for alle dagpengemodtagere, som fra første ledighedsdag og i hele dagpengeperioden kan få tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en visitation i jobcentret. Uddannelsesforløbene skal fremgå af den regionale positivliste (eller i din bopæls tilstødende regioner), og der er årligt afsat en bevilling til den regionale uddannelsespulje, som fordeles til kommunerne. Læs mere om den regionale uddannelsespulje her.