Forberedende VoksenUndervisning - FVU

Vil du være bedre til dansk, matematik, engelsk og it på et grundlæggende niveau, kan du deltage i forberedende voksenundervisning (FVU)

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Forberedende voksenundervisning er for dig*, der ønsker at styrke dine færdigheder i dansk, matematik, engelsk og it. Med under - visningen står du stærkere i forhold til at klare et job eller blive klar til at tage en almen voksenuddannelse, et AMU-kursus eller en erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Undervisningen foregår typisk på små hold og tilrettelægges, så du arbejder med det, der er relevant for din hverdag. Det kan fx være situationer, hvor du skal:

 • Skrive en mail
 • Beregne en pris
 • Tale engelsk med en kunde
 • Søge information på nettet
 • Betjene en maskine

Du kan få undervisning i:

 • FVU-dansk trin 1-4
 • FVU-matematik trin 1-2
 • FVU-digital trin 1-3
 • FVU-engelsk trin 1-4
 • FVU-start for voksne med dansk som andetsprog.

Du kan gå til prøve efter hvert trin, og sidste trin modsvarer folke - skolens 9. klasses afgangsprøve. Varigheden på undervisningen i de enkelte trin varierer fra 20-60 timer.

* Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men er du under 25 år, kan vejlederen på VUC eller din vejleder i kommunen i stedet henvise dig til Den forberedende grunduddannelse - FGU. På FGU får du undervisning sammen med andre unge. Er du i en af følgende situationer, kan du dog godt deltage i forberedende voksenundervisning, selv om du ikke er fyldt 25 år: Du har et fast job på minimum 20 timer om uger; Du har gennemført – eller er i gang med - en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, men kan have gavn af forberedende undervisning i dansk og matematik; Du har barselsorlov fra dit arbejde og ønsker forberedende undervisning i dansk og matematik; Du får ikke tilbudt – eller har udtømt dine muligheder for – forberedende grunduddannelse; Du deltager i undervisning under Kriminalforsorgen.

BETINGELSER og ØKONOMI

For at deltage i FVU skal du have en snak med uddannelsesstedet, der vurderer, om du vil få udbytte af undervisningen, samt hvilket trin du i givet fald skal starte på.

Økonomi

 • Undervisning og prøver er gratis.
 • Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du er i arbejde og i øvrigt opfylder betingelserne.
 • Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU), hvis du følger forberende voksenuddannelse sammen med almen voksenuddannelse.
 • Hvis du er ledig er der forskellige muligheder for at deltage i FVU-undervisning. Hør mere i jobcentret eller ved det lokale VUC. 

SÅDAN GØR DU

Kontakt dit lokale voksenuddannelsescenter (VUC) og hør nærmere om dine muligheder for at styrke dine boglige færdigheder via FVU-undervisning. Find dit lokale VUC på www.vuc.dk/kort