Sygedagpenge til ledige

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse til dig, der er uarbejdsdygtig grundet egen sygdom og ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

  • Ledige dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse, der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom 
  • Ledige medlemmer af en a-kasse, der har været tilknyttet arbejdsmarkedet de sidste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet i mindst 240 timer 
  • Nyuddannede, der bliver uarbejdsdygtige på grund af sygdom senest en måned efter, at de har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneders varighed

BETINGELSER

  • Du skal være helt eller delvist uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og have lovligt ophold i Danmark. Der findes dog særlige tilfælde, hvor sygedagpenge kan udbetales i udlandet. Fx i forbindelse med repatrieringstiltag. Se separat side om repatriering eller hør nærmere i kommunen. 
  • Du kan få udbetalt sygedagpenge i op til 22 uger* inden for en ni-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, skal kommunen revurdere din ret til sygedagpenge og tage stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode efter en af de syv forlængelsesregler (se også jobafklaringsforløb
  • Du har pligt til at samarbejde med kommunen om sygedagpengeopfølgningen * 
  • Hvis kommunen vurderer, at dine sygedagpenge ikke kan forlænges, og du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse 
  • Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du ikke længere vurderes uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, også selv om du ikke raskmelder dig.

* Standby-ordning: Sygemeldte, der har en alvorlig sygdom (fx kræft eller svært hjertesvigt), som gør det uhensigtsmæssigt eller umuligt at være i kontakt med kommunen, behøver hverken af have samtaler eller deltage i tilbud. Efter den første opfølgningssamtale kan du som sygemeldt vælge, om opfølgningen skal ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde.

ØKONOMI

Sygedagpenge udgør højst 4.695 kr. pr. uge. Sygedagpenge betales bagud, og du skal betale skat af dem. De første to uger får du udbetalt sygedagpenge af din a-kasse, herefter sker udbetalingen fra kommunen. 

SÅDAN GØR DU

Du skal sygemelde dig via Min Side på jobnet.dk. Din a-kasse får automatisk besked, og når du har været sygemeldt i 14 dage giver a-kassen besked til kommunen om dit sygefravær. Kommunen sender dig herefter et oplysningsskema i den digitale løsning Mit Sygefravær, hvor du blandt andet skal beskrive årsagen til sygdommen, og hvornår du forventer at kunne raskmeldes. Kommunen skal have skemaet retur fra dig inden for en bestemt tidsfrist, og det er meget vigtigt at overholde tidsfristen, da det ellers kan få betydning for udbetalingen af dine sygedagpenge. Hvis du forventer at være sygemeldt i mere end otte uger, skal der foreligge en lægeattest, og du skal til samtale i kommunen*.

Når du ikke længere er uarbejdsdygtig som følge af egen sygdom, skal du raskmelde dig via Min Side på jobnet.dk. Så bliver du gentilmeldt som ledig i jobcentret (fra og med den dag du klikker på Raskmelding), og din a-kasse får automatisk besked. 

Kontakt kommunen eller din a-kasse, hvis du har spørgsmål omkring din sygemelding og ret til sygedagpenge.

* Standby-ordning: Sygemeldte, der har en alvorlig sygdom (fx kræft eller svært hjertesvigt), som gør det uhensigtsmæssigt eller umuligt at være i kontakt med kommunen, behøver hverken af have samtaler eller deltage i tilbud. Efter den første opfølgningssamtale kan du som sygemeldt vælge, om opfølgningen skal ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde.