Dagpenge og ferie

Hvis du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, har du ret til at holde op til 25 dages ferie om året med feriedagpenge. Det er din a-kasse, der vejleder om regler for feriedagpenge, og det er i a-kassen, du henter ansøgningsblanketten til feriedagpenge. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

For at modtage feriedagpenge skal du være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse og holde ferie. Se venligst siden om dagpenge. 

BETINGELSER

 • Du skal først holde ferie, som du har optjent i arbejde 
 • Du skal skrive alle dine ferieperioder med løn på ansøgningsblanketten 
 • Du skal have bopæl i Danmark (der gælder dog specielle regler, hvis du senest har arbejdet i et andet EØS-land) 
 • Du skal opholde dig i Danmark op til feriens start 
 • Du skal ikke bekræfte, at du er aktivt jobsøgende i din ferie (du skal dog beholde dit cv på jobnet.dk aktivt)
 • Du skal give a-kassen besked om ferien senest på feriens første dag eller dokumentere, at jobcentret har fået besked om ferien senest på feriens første dag
 • Du kan ikke holde ferie på dage, hvor du er indkaldt til møder eller aktive tilbud
  • Du skal afholde ferien i ferieafholdelsesperioden, som er fra 1. september til og med 31. december det følgende år.

Der gælder specielle regler for feriedagpenge, hvis du er nyuddannet, ledig under uddannelse, modtager af supplerende dagpenge eller på vej til efterløn. Hør din a-kasse, hvis du tilhører en af disse grupper og ønsker at holde ferie.

ØKONOMI

  • Du optjener feriedagpenge løbende og månedsvis i ferieåret, som løber fra og med 1. september til og med 31. august det følgende år. Antallet af dage med ret til feriedagpenge opgøres på baggrund af dine udbetalte ydelser i udbetalingsperioden. Du har ret til 2,08 dage pr. udbetalingsperiode, hvis der er udbetalt ydelser for 160,33 timer (fuldtidsforsikrede) / 130 timer (deltidsforsikrede). Hvis der er udbetalt ydelser for færre timer opgøres optjente feriedage med dagpenge forholdsmæssigt.
  • Dine feriedagpenge modsvarer den dagpengesats, du er berettiget til.
  • Du skal meddele din ferie rettidigt til jobcentret og din a-kasse for at få dine feriedagpenge udbetalt.
  • Du kan få udbetalt feriedagpenge en uge før feriestart (det tager to uger at behandle din ansøgning om feriedagpenge).

Du kan godt holde ferie uden at have optjent feriepenge eller retten til feriedagpenge. Det foregår bare uden ydelser.

SÅDAN GØR DU

Kontakt din a-kasse og få blanketten til ansøgning om feriedagpenge.