Jobordning for veteraner

Jobordningen giver de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv. Jobordningen giver således fortrinsret til offentlige stillinger samt mulighed for, at arbejdsgiver kan søge en jobpræmie* på 50.000 kr. efter 26 ugers uafbrudt ansættelse i minimum 15 timer pr. uge.

Ordningen omfatter veteraner, som har været udsendt i mindst én international mission under Forsvarsministeriets område. Veteranen skal samtidig i særlig grad have vanskeligt ved at bevare en fast tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af psykiske eller fysiske skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen. Før en arbejdsgiver kan give en veteran fortrinsret til en stilling, og for at arbejdsgiver kan opnå udbetaling af jobpræmie, skal Veterancentret senest ved indgåelse af ansættelsesaftalen bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

    • Giver veteraner nye muligheder for et aktivt arbejdsliv.
    • Stor menneskelig såvel som samfundsøkonomisk gevinst.

EKSEMPEL

Hjemvendt fra en længevarende international mission i Afghanistan oplever en 29-årig konstabel vedvarende symptomer på PTSD (post traumatisk stress disorder), som gør det vanskeligt for ham at fungere på normale arbejdsvilkår. En lokal produktionsvirksomhed tilbyder ham derfor en stilling, hvor han kan kombinere lager- og kontorarbejde og dosere de situationer, som gør ham ængstelig og forøger hans alarmberedskab. Efter 26 ugers ansættelse, hvor arbejdstiden gradvist er øget fra 15 til 25 timer pr. uge, ansøger og modtager virksomheden en jobpræmie på 50.000 kr., og konstablen fortsætter i en permanent deltidsstilling på 25 timer pr. uge.

SÅDAN GØR DU

Hvis I ønsker at give en veteran fortrinsret til en stilling / ønsker mulighed for at søge om udbetaling af jobpræmie, skal I bruge en bekræftelse på, at veteranen er omfattet af målgruppen. Hent formularen på: https://www.veterancentret.dk/da/arbejdsomraader/veteraner/nyt-job/jobordningen/ og send den udfyldt til Veterancentret på mailadressen: VETC-KTP-JOBORDNING@remove-this.mil.dk

Hvis I har spørgsmål til jobordningen for veteraner eller ønsker hjælp til formularen, kan I kontakte Veterancentret via samme mailadresse eller på tlf: 72819700. Læs mere på: veteran.forsvaret.dk