Opkvalificering før eller efter ansættelse

Med den regionale uddannelsespulje* kan virksomheden uden udgift opkvalificere nye medarbejdere til konkrete jobfunktioner i op til tre måneder før ansættelsens start. Typisk anvender virksomheder muligheden, hvis der er specifikke krav til medarbejdernes certifikater eller kursusbeviser. Det kan fx være it-krav til lagermedarbejdere, sikkerhedskurser eller certifikater til håndværkere, hygiejnekurser til kantinepersonalet eller særlige kørekort til chauffører. Det gør det meget lettere at finde nye medarbejdere, og virksomheden skal ikke bruge kostbar tid på oplæring.

Kurset kan maksimalt vare i tre måneder, og det er en betingelse, at der udarbejdes en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse i minimum tre måneder uden løntilskud. Der kan gives ét kursus pr. person pr. arbejdsgiver, og ordningen omfatter alle grupper af ledige undtaget fleksjobbere.

Opkvalificering efter ansættelse

Inden for rammerne af den regionale uddannelsespulje og positivlisterne* kan virksomheden også få tilskud til korte erhvervsrettede kurser i op til tre måneder efter ansættelsen af ledige i ordinære stillinger. Det er en betingelse for at give tilskuddet, at opkvalificeringen ligger ud over den oplæring, som virksomheden forudsættes at give, samt at medarbejderen inden ansættelsen har været ledig i mindst seks måneder. Der skal fremlægges dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering, og virksomheden skal ansøge om tilskuddet, før udgiften har været afholdt (typisk i forbindelse med medarbejderens tiltræden).

* Få mere information om den regionale uddannelsespulje og positivlisterne for kurser i de forskellige regioner på www.rar-bm.dk. Der gælder særlige regler for ledige, der ikke har en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Mulighed for at målrette opkvalificering af nye medarbejdere til virksomhedens konkrete behov.
  • Springbræt for ledige med længerevarende ledighed til arbejdsmarkedet. 

EKSEMPEL

Et revisionsfirma har brug for en pålidelig og stabil bogholder og ansætter derfor en lidt ældre kvinde, som tidligere har arbejdet i en økonomiafdeling. Kvinden har dog været ledig i ca. 18 måneder, så for at komme ajour med udviklingen søger virksomheden om et fire ugers bogføringskursus til kvinden. Jobcentret dækker kursusudgifterne, og virksomheden betaler almindelig løn, mens kvinden er kursus. Efter en måned er hun klar til at indgå på lige fod med de andre bogholdere i firmaet.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør nærmere om mulighederne og procedurerne for opkvalificering af ledige ved ansættelse.

Læs også