Aktivering for dagpengemodtagere

Når du modtager dagpenge, vil du på et tidspunkt få ret og pligt til at deltage i et aktiveringstilbud, der skal forbedre dine muligheder for at komme i arbejde. Aktiveringstilbuddet bliver en del af Min Plan og kan være et tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Du kan med fordel selv forsøge at finde et aktiveringstilbud, så du får mest mulig indflydelse på din aktivering. Tilbuddet skal dog altid godkendes af jobcentret. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

 

Når du modtager dagpenge har du ret og pligt til aktivering senest efter seks måneders sammenlagt ledighed. A-kassen eller jobcentret kan altid give en tidligere indsats, hvis der er behov for det. A-kassen og jobcentret skal altid løbende vurdere, hvad der er den rette indsats for dig - med særligt fokus på den virksomhedsrettede indsats.

Hvis du har arbejde i mindst 20 timer om ugen
Har du mindst 20 timers fast arbejde om ugen, bortfalder din pligt til aktivering. Har du arbejde af varierende omfang, bortfalder din pligt til aktivering, hvis dit arbejde gennemsnitligt svarer til mindst 20 timer om ugen beregnet over en måned. Uanset om din pligt til aktivering forsvinder, har du fortsat ret til aktivering. Kontakt dit jobcenter/anden aktør for at få lavet en jobplan.

Hvis du har arbejde under 20 timer om ugen
Har du ordinært arbejde på mindre end 20 timer om ugen, skal du aktiveres i den resterende tid op til fuld tid. Får du deltidsarbejde, imens du er i gang med et aktiveringstilbud, skal du sammen med dit jobcenter/din anden aktør revidere din jobplan, så den tager hensyn til dit deltidsarbejde. Arbejde går altid forud for aktivering. Du skal også have en frigørelsesattest, hvis du har deltidsarbejde med opsigelsesvarsel samtidig med aktiveringen.

Hvis du modtager uddannelseshjælp er der særlige regler for aktivering. Hør mere i jobcentret. 

BETINGELSER

  • Du har ret til at få et konkret løntilskudsjob eller en konkret virksomhedspraktik, hvis du selv har fået en aftale med den pågældende virksomhed – selvfølgelig under forudsætning af, at virksomheden kan godkendes og alle regler i øvrigt er overholdt 
  • A-kassen eller jobcentret fastsætter det ugentlige antal timer af din aktivering 
  • Du har ret og pligt til at deltage i aktiveringstilbud (kontakt dit jobcenter/anden aktør, hvis du ønsker at blive aktiveret tidligere). Du kan miste din ydelse, hvis du ikke deltager 
  • Du skal være tilmeldt jobnet.dk og have et fyldestgørende og søgbart CV på jobnet.
  • Du kan miste retten til din ydelse, hvis du har et ubegrundet stort fravær i dit aktiveringstilbud, da det kan sidestilles med en afvisning af aktiveringstilbuddet 
  • Du kan ved behov også søge om mentorstøtte under din aktivering

SÅDAN GØR DU

Dit jobcenter har pligt til at tilbyde dig et aktiveringstilbud efter den angivne tidsfrist. Hvis du ønsker at komme i gang før eller selv har fundet en virksomhed, der vil tage dig i praktik eller ansætte dig med løntilskud, skal du tage kontakt til din a-kasse (de første tre måneder af din ledighed) eller jobcentret (efter de første tre måneder af din ledighed).