Mentorordning - personlig hjælp og støtte til job og uddannelse

Hvis du har brug for særlig introduktion til et nyt arbejdsområde eller af andre grunde har brug for ekstra støtte til din jobfunktion, kan du få bevilget en mentor i en periode. Mentoren kan fx være en erfaren ansat på arbejdspladsen eller en medarbejder fra jobcentret, som fx hjælper dig med at prioritere og håndtere arbejdsopgaverne og støtter dig i at blive en del af fællesskabet på arbejdspladsen.

Mentorordningen kan også bruges til at få en god start på en ny uddannelse, eller som støtte til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for dig at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret mv.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Mentorordningen gælder alle, der har et afgørende behov for en mentor for at opnå et job eller gennemføre et beskæftigelsesrettet forløb eller en uddannelse. Du kan således ansøge om en mentor, hvis du:

 • deltager i kontaktforløb 
 • deltager i beskæftigelsesrettede tilbud 
 • er ansat i fleksjob 
 • er delvis raskmeldte 
 • er ansat i ordinært arbejde 
 • er selvforsørgende 
 • påbegynder ordinær uddannelse (personer under 30 år)

BETINGELSER

 • Mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager 
 • Jobcentret kan bevilge en mentor i forbindelse med stort set alle former for beskæftigelsesfremmende aktiviteter, så længe mentoren er afgørende for at opnå eller fastholde beskæftigelse 
 • Mentorstøtte kan med få undtagelser bevilges for maksimum seks måneder med mulighed for forlængelse

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret, hvis du vil søge om at få bevilget en mentor eller blot vil høre om mulighederne. Ved bevilling af en mentor skal du indgå en skriftlig aftale med jobcentret via Min Plan på Jobnet. Aftalen skal indeholde oplysninger om:

 • målet med mentorstøtten
 • navn og kontaktdata på mentor
 • de opgaver, som mentor skal bistå med
 • varigheden af aftalen
 • timeantallet for mentorstøtten
 • klagevejledning

Du kan finde blanketten om ansøgning om mentorfunktion (AB 401) på jobnet.dk under blanketter