Tilskud til hjælpemidler, undervisningsmaterialer og mindre arbejdspladsindretninger

Hvis du har brug for et hjælpemiddel eller en bestemt indretning af arbejdspladsen, kan du søge jobcentret om tilskud. Du behøver ikke at have et handicap eller en varig funktionsnedsættelse for at gøre brug af ordningerne, og jobcentret kan også hjælpe med tilskud til undervisningsmaterialer, hvis du er i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Ordningen kan søges af dig, der opfylder en af nedenstående betingelser:

  • Du er ansat på ordinære vilkår (eller skal starte i et nyt job) 
  • Du deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik og modtager dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp eller revalideringsydelse 
  • Du er ansat i et job med løntilskud 

LØNTILSKUD TIL NYUDDANNEDE MED HANDICAP

Hvis du har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneders varighed og endnu ikke har været i job, kan du tilbyde en kommende arbejdsgiver et løntilskud på op til 166,54 kr. pr. time i op til 12 måneder. Der skal være tale om en ordinær jobfunktion, og du skal starte i jobbet senest to år efter, at du har afsluttet uddannelsen.

BETINGELSER

  • Tilskud til - eller bevilling af - hjælpemidler eller arbejdspladsindretning gives kun, hvis det er en nødvendighed for, at du kan beholde din stilling eller deltage i et tilbud fra jobcentret 
  • Du kan også få tilbudt at låne et hjælpemiddel 
  • Der kan ikke gives tilskud til hjælpemidler, der er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet 
  • Tilskud til hjælpemidler kan ikke gives, hvis hjælpemidlet er anskaffet, inden der ansøges 
  • Tilskud til undervisningsmaterialer gives kun, hvis det er en nødvendighed for, at du kan deltage i et vejlednings og opkvalificeringstilbud, eller hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse

SÅDAN GØR DU

Hent blanket AF82 til at ansøge om tilskud til hjælpemidler på www.jobnet.dk.

Udfyld ansøgningen (virksomheden eller uddannelsesstedet udfylder feltet ”Udfyldes af virksomheden/uddannelsesstedet) og print den ud til underskrift. Indsend herefter ansøgningen med jeres underskrifter til jobcentret. Det er også muligt for virksomheden at ansøge direkte via selvbetjeningsløsningen på: Vitas.bm.dk