Jobrettede samtaler og aktiv jobsøgning

Når du bliver ledig vil jobcentret og din a-kasse (hvis du modtager dagpenge) hurtigst muligt hjælpe dig med at finde et nyt job. Det foregår via et intensivt opstartsforløb med hyppige jobrettede samtaler, som blandt andet kan handle om din jobsøgningsstrategi, om du måske skal skifte branche, om du stadig har de rette kompetencer eller om forbedring af dit cv og dine ansøgninger. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Som ledig skal du deltage i fire jobrettede samtaler i jobcentret de første seks måneder af din ledighedsperiode.

Hvis du modtager dagpenge, skal du derudover have to fælles samtaler med både din a-kasse og jobcentret inden for det første halve år. Den første samtale kan frit tilrettelægges inden for de første tre måneders ledighed, og den anden inden for de næste tre måneders ledighed*. Senest efter 16 måneders ledighed skal du have en tredje fællessamtale for at tilrettelægge den særlige intensive indsats i den sidste del af dagpengeperioden. 

Hvis du modtager kontant- eller uddannelseshjælp skal du have den første samtale inden for én uge fra første henvendelse. Efter seks måneders ledighed afholdes samtalerne efter behov ud fra en individuel vurdering.

Første jobsamtale holdes ved personligt fremmøde. Herefter vælger du selv, om en jobsamtale skal holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde.

* Som et forsøg får udvalgte a-kasser i en periode på fire år ansvaret for kontaktforløbet i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet. Hør mere i din a-kasse. Jobsamtalerne kan i særlige tilfælde foregå telefonisk eller digitalt. Hør mere i jobcentret.

BETINGELSER

Som ledig er det i sidste ende dit eget ansvar at komme i job igen, men der er meget hjælp at hente i såvel jobcentret som i din a-kasse. For at få bedst mulig støtte og hjælp er det vigtigt, at du ser åbent på dine muligheder og giver så præcise og relevante oplysninger om dig selv, dine kompetencer og dine jobønsker som muligt. Derudover har du pligt til:

  • at oprette et cv på jobnet.dk senest tre uger efter, at du har meldt dig ledig i jobcentret. Cv’et oprettes i en skabelon på hjemmesiden. Hvis du modtager dagpenge, skal din a-kasse godkende dit cv. Hvis du ikke modtager dagpenge skal jobcentret godkende dit cv 
  • løbende at dokumentere din aktive jobsøgning i en joblog på ”Min side” på jobnet.dk. Hvis du inden for seks uger enten begynder i job, går på barsel eller skal på efterløn, fleksydelse eller folkepension, kan du undlade at sende jobansøgninger i de sidste seks uger af din ledighed. 
  • at deltage i kurser eller andre aktive tilbud, der kan kvalificere dig til job.

SÅDAN GØR DU

Via Jobnet skal du selv booke dine samtaler og på forhånd definere, hvad samtalen skal handle om (fx jobsøgningsstrategi eller kompetenceafklaring). Klik her og læs mere om selvbooking. Det er vigtigt, at du forbereder dig så godt som muligt til samtalerne og gør dig tanker om, hvor du i fremtiden kan se dig selv på arbejdsmarkedet. Hvad er drømmejobbet? Hvad er et acceptabelt job? Og hvad er det nødvendige job? Og hvad kan de første skridt tilbage på arbejdsmarkedet være? Dine input skal være den primære drivkraft i bevægelsen tilbage til job. Husk at du også med fordel kan bruge faciliteterne i jobcentret eller a-kassen:

• Gratis adgang til computere, internettet og udsøgning af stillinger på Jobnet.

• Hjælp og rådgivning om jobsøgning og oprettelse af cv.