Jobrettede samtaler og aktiv jobsøgning

Når du bliver ledig vil jobcentret og din a-kasse (hvis du modtager dagpenge) hurtigst muligt hjælpe dig med at finde et nyt job. Det foregår via et intensivt opstartsforløb med hyppige jobrettede samtaler, som blandt andet kan handle om din jobsøgningsstrategi, om du måske skal skifte branche, om du stadig har de rette kompetencer eller om forbedring af dit cv og dine ansøgninger. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Hvis du modtager kontant- eller uddannelseshjælp, skal du deltage i fire jobrettede samtaler i jobcentret de første seks måneder af din ledighedsperiode. Den første samtale skal finde sted inden for én uge fra første henvendelse. Efter seks måneders ledighed afholdes samtalerne efter behov ud fra en individuel vurdering.

Hvis du modtager dagpenge, skal du deltage i seks jobrettede samtaler inden for de første seks måneder. De første tre samtaler afholder din a-kasse inden for de første tre måneder. De næste tre afholder dit jobcenter inden for de næste tre måneder. Hvis du ønsker det, kan din a-kasse deltage i den første samtale, der skal holdes i jobcenteret efter overgangen dertil. Efter overgangen fra a-kassen skal der i jobcenteret være fokus på at bygge videre på det forløb, du har haft i a-kassen*.

For alle målgrupper gælder, at første jobsamtale holdes ved per - sonligt fremmøde. Herefter vælger du selv, om en jobsamtale skal holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde.
 

* Der kan iværksættes tilbud efter indstilling fra a-kassen i den tre-månedersperiode, hvor den ledige er i a-kassen. Hvis jobcenteret ikke vil følge indstillingen, skal det begrundes over for a-kasse og ledig.

BETINGELSER

Som ledig er det i sidste ende dit eget ansvar at komme i job igen, men der er meget hjælp at hente i såvel jobcentret som i din a-kasse. For at få bedst mulig støtte og hjælp er det vigtigt, at du ser åbent på dine muligheder og giver så præcise og relevante oplysninger om dig selv, dine kompetencer og dine jobønsker som muligt. Derudover har du pligt til:

  • at oprette et cv på jobnet.dk senest tre uger efter, at du har meldt dig ledig i jobcentret. Cv’et oprettes i en skabelon på hjemmesiden. Hvis du modtager dagpenge, skal din a-kasse godkende dit cv. Hvis du ikke modtager dagpenge skal jobcentret godkende dit cv 
  • løbende at dokumentere din aktive jobsøgning i en joblog på ”Min side” på jobnet.dk. Hvis du inden for seks uger enten begynder i job, går på barsel eller skal på efterløn, fleksydelse eller folkepension, kan du undlade at sende jobansøgninger i de sidste seks uger af din ledighed. 
  • at deltage i kurser eller andre aktive tilbud, der kan kvalificere dig til job.

SÅDAN GØR DU

Via Jobnet skal du selv booke dine samtaler og på forhånd definere, hvad samtalen skal handle om (fx jobsøgningsstrategi eller kompetenceafklaring). Klik her og læs mere om selvbooking. Det er vigtigt, at du forbereder dig så godt som muligt til samtalerne og gør dig tanker om, hvor du i fremtiden kan se dig selv på arbejdsmarkedet. Hvad er drømmejobbet? Hvad er et acceptabelt job? Og hvad er det nødvendige job? Og hvad kan de første skridt tilbage på arbejdsmarkedet være? Dine input skal være den primære drivkraft i bevægelsen tilbage til job. Husk at du også med fordel kan bruge faciliteterne i jobcentret eller a-kassen:

• Gratis adgang til computere, internettet og udsøgning af stillinger på Jobnet.

• Hjælp og rådgivning om jobsøgning og oprettelse af cv.