Jobrotation

Når en virksomhed sender en medarbejder på efteruddannelse, giver jobrotationsordningen dig mulighed for at blive ansat som vikar i den midlertidigt ledige stilling. Du får løn efter overenskomst og mulighed for at få foden indenfor i en virksomhed, bruge dine kompetencer og udvide dit netværk. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Muligheden for at blive vikar i et jobrotationsforløb kan bruges af alle:• Dagpengemodtagere.

• Sygedagpengemodtagere, der ikke er i ansættelsesforhold. 

• Kontanthjælpsmodtagere. 

• Uddannelseshjælpsmodtagere. 

• Integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller har deltaget i integrationsprogrammet. 

• Ledighedsydelsesmodtagere.

• Personer i ressourceforløb.

• Personer i jobafklaringsforløb.

Det eneste krav er, at du skal have været ledig i seks måneder, inden du kan ansættes som vikar.  Dagpengemodtagere (også fra sygedagpenge) skal minimum have seks måneders sammenlagt ledighed fordelt over tre år. Øvrige grupper skal have seks måneders sammenhængende ledighed bag sig.

BETINGELSER

  • Som jobrotationsvikar har du ikke pligt til at være aktivt jobsøgende, og du skal derfor afmeldes i jobcentret. 
  • Du kan højst være ansat som jobrotationsvikar i seks måneder. 
  • Du skal være ansat i minimum 10 timer om ugen. 
  • Inden et vikariat kan jobcentret - hvis nødvendigt - tilbyde dig opkvalificerende kurser i forhold til opgaverne i jobbet. 
  • Der kan ofte være en ulønnet virksomhedspraktik på 1-4 uger til oplæring, inden den fastansatte starter sin efteruddannelse, og du overtager jobbet.

ØKONOMI

Som vikar i jobrotationsforløb får du overenskomstmæssig løn. Hvis du har modtaget dagpenge op til ansættelsen som vikar, forbruger du ikke af din dagpengeperiode under vikariatet (med mindre du modtager supplerende dagpenge). Men du optjener heller ikke timer til en ny dagpengeperiode.

SÅDAN GØR DU

Hvis du opfylder betingelserne, kan du med fordel selv forsøge at tilbyde dig som jobrotationsvikar til relevante virksomheder. Virksomheden skal herefter ansøge om oprettelse af et jobrotationsforløb direkte på vitas.bm.dk

Virksomheden modtager en jobrotationsydelse på 203,17 kr. pr. time den ansatte er på uddannelse og du arbejder som vikar. Så det er stort set uden omkostninger for virksomheden at bruge ordningen til at opkvalificere allerede ansatte og samtidig se dig an som potentiel ny medarbejder.

Du kan også kontakte jobcentret for at høre nærmere om dine muligheder for at blive ansat som vikar i jobrotationsordningen.

Under alle omstændigheder skal jobcentret godkende vikariatet og din ansættelseskontrakt for at kunne udbetale jobrotationsydelse til virksomheden og framelde dig som aktivt jobsøgende.

Når vikariatet er slut, har du selv ansvar for at gentilmelde dig på jobnet.dk. Som forhenværende kontanthjælpsmodtager skal du henvende dig personligt i jobcentret.