Job med løntilskud for ledige

Når du er ledig, kan en ansættelse med løntilskud være din genvej til et ordinært arbejde. Job med løntilskud betyder, at en virksomhed uden de store omkostninger kan se dig an i en konkret jobfunktion, og at du samtidig får nye kompetencer og arbejdserfaringer. Mange virksomheder bruger ordningen til optræning til en konkret jobfunktion, så du efter tre til seks måneder kan få ansættelse på almindelige vilkår.

Job med løntilskud er således et godt springbræt til arbejdsmarkedet og retter sig så vidt muligt mod brancher, hvor der er behov for arbejdskraft.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

For at komme i betragtning til et job med løntilskud, skal du:

• som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse have været ledig i mere end seks sammenhængende* måneder.

• som modtager af arbejdsløshedsdagpenge have været ledig i mere end seks sammenlagte* måneder.

Job med løntilskud løber typisk i en periode på tre eller seks måneder. Perioden fastsættes individuelt, men der kan dog maksimalt gives løntilskud i op til seks måneder i private virksomheder og fire måneder i offentlige virksomheder. Hvis du inden opstarten har været længere væk fra arbejdsmarkedet (ikke jobparat), kan perioden efter en konkret vurdering forlænges med op til seks måneder. 

* Kravet om seks måneders sammenhængende eller sammenlagt ledighed forud for ansættelse med løntilskud kan fraviges, hvis du ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse, er over 50 år eller enlig forsøger.

ØKONOMI

Privat job med løntilskud
Du modtager overenskomstmæssig løn, og din arbejdsgiver mod - tager herefter et løntilskud på 88,92 kr. pr. time. 

Offentligt job med løntilskud
Du modtager en fast timeløn på 138,16 kr. pr. time og får udbetalt løn, som modsvarer din ydelse som ledig (dog med fuld pension af den løn, du ville have fået som ordinært ansat). Arbejdsgiver modtager herefter et løntilskud på 129,13 kr. pr. time.

 

BETINGELSER

  • Du skal fortsat være tilmeldt jobcentret og aktiv jobsøgende, hvis du bliver ansat i et job med løntilskud - i hele løntilskudsperioden 
  • Du kan selv finde et job med løntilskud, men du skal sikre dig, at jobcentret godkender arbejdspladsen til at modtage løntilskud 
  • Du skal passe dit arbejde med løntilskud på lige fod med andre ansatte i virksomheden 
  • Du kan eventuelt tage imod et tilbud om vejledning eller opkvalificering fra jobcentret, også selvom du er i job med løntilskud. Tilbuddet sker efter aftale mellem jobcentret og din arbejdsgiver 
  • Der kan være mulighed for at få mentorstøtte til oplæring i virksomheden 
  • Du kan ikke komme i job med løntilskud i en virksomhed, der ejes af din samlever eller ægtefælle
  • Du kan godt have ordinær beskæftigelse ved siden af ansættelsen i offentligt løntilskud. I givet fald nedsættes den ugentlige arbejdstid med én time for hver times ordinær beskæftigelse ud over 5 timer ugentligt. Er du fx ansat i offentligt løntilskud på 37 timer pr. uge og sideløbende har 10 timers ordinært arbejde, vil arbejdstiden i dit offentlige løntilskud nedsættes til 32 timer, så du i alt får en samlet arbejdsuge på 42 timer. Såfremt de ordinære timer foregår sideløbende hos samme arbejdsgiver, er det en forudsætning, at der er tale om forskellige arbejdsfunktioner.

SÅDAN GØR DU

Opfylder du betingelserne, kan du med fordel selv forsøge at tilbyde din arbejdskraft med løntilskud til relevante virksomheder. Virksomheden kan herefter ansøge om oprettelse af løntilskudsforløb direkte på vitas.bm.dk. Du kan også kontakte jobcentret for at høre nærmere om dine muligheder for at komme i job med løntilskud.