Nytteindsats

Med nytteindsats skal du arbejde for din offentlige ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave. Det vil typisk være almennyttige gøremål i offentlige virksomheder, der ikke må erstatte eller udkonkurrere almindelig job. Fx at klippe hæk, renholde grønne områder, gå ture med plejehjemsbeboere mv. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du kan blive bedt om at deltage i nytteindsats, hvis du:

  • modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp
  • modtager arbejdsmarkedsydelse (her skal nytteindsatsen vare 20 timer ugentligt)
  • er dagpengemodtager, og jobcentret vil afprøve din rådighed i forhold til arbejdsmarkedet

BETINGELSER

  • Du skal altid acceptere tilbud om nytteindsats for at kunne modtage din ydelse 
  • Du skal stadig være tilmeldt jobnet.dk og være aktivt jobsøgende, mens du er i nyttejob, hvis du modtager kontanthjælp 
  • Du skal fortsat arbejde hen imod at kunne påbegynde uddannelse, mens du er i nytteindsats, hvis du modtager uddannelseshjælp 
  • Jobindholdet behøver ikke på forhånd at være præciseret i en konkret arbejdsbeskrivelse, og nytteindsats kan vare op til 13 uger på samme sted

ØKONOMI

Du modtager din hidtidige ydelse, når du er i nytteindsats. 

SÅDAN GØR DU

Jobcentret vil automatisk tilbyde dig nytteindsats på det relevante tidspunkt efter de gældende regler. Du kan høre mere om nytteindsats i jobcentret.