Revalidering - praktik, uddannelse og omskoling

Revalidering skal hjælpe dig, der ikke kan varetage et job af fysiske, psykiske eller sociale årsager, med at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. En revalidering vil typisk bestå af uddannelse, optræning eller omskoling - ofte i kombination med virksomhedspraktik. Det kan også foregå via ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver - som en såkaldt virksomhedsrevalidering. Revalideringen skal altid målrettes områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

For at få støtte til revalidering, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal have varige begrænsninger i din arbejdsevne 
  • Der skal være en realistisk mulighed for, at revalideringen kan føre dig til hel eller delvis selvforsørgelse 
  • Der er ikke andre tilbud eller muligheder (fx ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig i beskæftigelse

FORREVALIDERING

For at kunne svare på ovenstående spørgsmål kan det være nødvendigt med en forrevalidering, hvor du kan prøve dine kræfter, evner og muligheder af i forskellige arbejdsfunktioner. Det kan enten foregå på en arbejdsplads eller en revalideringsinstitution - men det kan også være et højskoleophold, hf-kurser, undervisning på 9.-10. klasses niveau, erhvervsintroducerende kurser mv.

ØKONOMI

Du kan højst få revalideringsydelse i op til fem år. Revaliderings - ydelsen svarer til den maksimale dagpengesats på 20.373 kr. pr. måned. Hvis du er under 25 år, får du dog normalt kun den halve revalideringsydelse. En eventuel forrevalidering foregår på din hidtidige ydelse.

Satserne er: 

Over 30 år 20.373 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år 20.373 kr. pr. md.
Over 25 år med forsørgelsespligt over for ikke hjemmeboende børn 16.382 kr. pr. md.
Over 25 år uden forsørgelsespligt over for børn 12.326 kr. pr. md.
Under 25 år udeboende 7.945 kr. pr. md.
Under 25 år hjemmeboende 3.834 kr. pr. md.
Under 25 år, gravid og min. 12 uger henne 12.326 kr. pr. md.
Under 25 år og psykisk syg med forsørgelsespligt for ikke hjemmeboende børn 16.382 kr. pr. md.
Under 25 år, psykisk syg og udeboende 12.326 kr. pr. md.

Du skal betale skat af din revalideringsydelse, som dog er uafhængig af en eventuel ægtefælles indkomst og formue. Du kan også komme i løntilskud under revalidering.

BETINGELSER

  • Du skal deltage i de nødvendige lægelige undersøgelser for at belyse din helbredstilstand 
  • Du skal oplyse jobcentret om forhold, der kan have betydning for din ret til revalidering 
  • Du skal deltage i en eventuel forrevalidering, hvis jobcentret vurderer, at det er nødvendigt for at kunne afklare, hvad du vil og kan revalideres til 
  • Du skal som udgangspunkt gennemføre eventuelle uddannelser under revalideringen på den normerede studietid 
  • Hvis du overvejer revalidering til selvstændig virksomhed, skal du kontakte jobcentret, da der er flere forhold, der skal være opfyldt

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret, hvis du vil høre mere om - eller ønsker at blive godkendt til - revalidering.