Seniorjob

Med et seniorjob er du sikret en ansættelse i kommunen, indtil du kan gå på efterløn. Et seniorjob er som udgangspunkt et almindeligt fuldtidsarbejde på overenskomstmæssige vilkår.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du har ret til et seniorjob, hvis du er lige ved at miste eller lige har mistet dagpengeretten og har højst fem år tilbage til efterlønsalderen. 

BETINGELSER

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du:

  • være ledig 
  • fortsat være medlem af en a-kasse 
  • fortsat betale efterlønsbidrag 
  • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen 
  • have opbrugt dagpengeretten tidligst fem år før, du når efterlønsalderen

Du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er i et seniorjob og sige ja, hvis jobcentret finder et job til dig. 

HVORNÅR KAN DU FÅ ET SENIORJOB?

Personer født i perioden

01. jan. 1954 – 30. juni 1954

Ret til seniorjob ved alder

55 1 /2 år

Efterlønsalder (pligttidspunkt)

60 1 /2 år


01. juli 1954 – 31. dec. 1954

Ret til seniorjob ved alder

56 år

Efterlønsalder (pligttidspunkt)

61 år


01. jan. 1955 – 30. juni 1955

Ret til seniorjob ved alder

56 1 /2 år

Efterlønsalder (pligttidspunkt)

61 1 /2 år


01. juli 1955 – 31. dec. 1955

Ret til seniorjob ved alder

57 år

Efterlønsalder (pligttidspunkt)

62 år


01. jan. 1956 – 30. juni 1955

Ret til seniorjob ved alder

57 1 /2 år

Efterlønsalder (pligttidspunkt)

62 1 /2 år


01. juli 1956 – 31. dec 1958

Ret til seniorjob ved alder

58 år

Efterlønsalder (pligttidspunkt)

63 år


01. dec. 1959 – 30. juni 1959

Ret til seniorjob ved alder

58 1 /2 år

Efterlønsalder (pligttidspunkt)

63 1 /2 år


01. juli 1959 og senere

Ret til seniorjob ved alder

59 år

Efterlønsalder (pligttidspunkt)

64 år             

ØKONOMI

I et seniorjob får du løn efter almindelige overenskomstmæssige vilkår. Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Hvis kommunen ikke overholder fristen for at tilbyde dig et job, har du ret til en kompensation, som modsvarer det beløb, du modtog i dagpenge ved dagpengeperiodens udløb.

Ferie med kompensation
Du har også ret til at holde ferie med kompensation, hvis du senest dagen før ferien giver kommunen besked. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april. Retten til kompensation gælder for følgende dage og perioder:

Ret til kompensation opnået mellem 1. maj - 31. juli. 15 feriedage
Ret til kompensation opnået mellem 1. aug. - 31. dec. 10 feriedage
Ret til kompensation opnået mellem 1. jan. - 30. april. 5 feriedage

I det følgende ferieår har du ret til 25 feriedage med kompensation.

SÅDAN GØR DU

Hvis du har ret til et seniorjob, vil du modtage et brev fra din a-kasse cirka 3 måneder, før din dagpengeperiode ud - løber. I brevet orienterer a-kassen dig om muligheden for at få tilbudt et seniorjob. Du skal herefter selv sende en ansøgning til din kommune, og du vil efterfølgende blive indkaldt til en samtale. Kommunen skal så vidt muligt tage hensyn til dine tidligere kvalifikationer og interesser, når de ansætter dig i et seniorjob.

Du kan også holde dig orienteret om arbejdsmarkedets seniorpolitik og få hjælp til at finde et job på netværket www.seniorerhvervdanmark.dk

SE OGSÅ