Job med løntilskud til nyuddannede med handicap

For at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap er det nu muligt at starte ansættelsen med løntilskud. Det er dog et krav, at ansættelse sker i en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads.

Ordningen omfatter nyuddannede med en uddannelse på mindst 18 måneders varighed, som mangler konkret erhvervserfaring indenfor uddannelsesområdet. Derudover skal den handicappede starte i jobbet senest to år efter, at uddannelsen er afsluttet.

Når den handicappede ansættes, udbetaler virksomheden som hovedregel overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på op til 166,54 kr. pr. time* (2023 sats) i op til ét år. 

* Bruttostøtteintensiteten til private arbejdsgivere må over en periode på et år efter ansættelsen ikke overstige 75 pct. Hvis det sker, er arbejdsgiver forpligtet til at tilbagebetale et evt. overstigende beløb. Hvis arbejdsgiveren – ud over løntilskuddet – modtager anden offentligt støtte i tilknytning til  ansættelsen, skal denne støtte medtages ved beregning af støtteintensiteten (dog ikke støtte til hjælpemidler, personlig assistance eller mentor efter LAB eller BAB). Beregning af bruttostøtteintensitet foretages ved at gange det samlede løntilskud og anden støtte for hele perioden med 100 og herefter dividere med de samlede lønomkostninger for hele perioden. Fx (tilskud på 166,54 kr. pr. time x 160,33 timer pr. måned x 3 måneder x 100) divideret med (28.500 kr. løn pr. mdr. x 3 mdr.) = 93,68 bruttostøtteintensitet. I dette tilfælde vil arbejdsgiver således blive mødt med et tilbagebetalingskrav.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Giver handicappede mulighed for et aktivt arbejdsliv.
  • Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og den handicappede. 
  • Jobcentret yder støtte og vejledning og følger løbende op på løntilskudsjobbet.

EKSEMPEL

En 24-årig døv kvinde tager en uddannelse som multimediedesigner på en teknisk skole. Efter kvinden har bestået sin eksamen søger hun flere jobs og med løntilskudsordningen i baghånden er det nemmere for kvinden at komme i betragtning til de forskellige stillinger. Et lokalt reklamebureau ansætter kvinden med løntilskud i et job som webredaktør. 

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse af nyuddannede med handicap i job med løntilskud.

Du kan også læse mere på: www.bmhandicap.dk eller www.ijobnu.dk, som er danmarks job- og informationsportal for personer med handicap. Blanket AB 201 til ansøgning om løntilskud kan findes på: www.jobnet.dk/blanketter

Læs også